חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  קולות נשיים בספרות הצרפתית המודרנית
   
0625-6216-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1200-1400102ווב - שפותשיעור ות ד"ר חרובי דינה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יתמקד ביצירות של סופרות מרכזיות (קולט, בובואר, דורס, קרדינל, סרוט, דריוסק, ארנו) וינסה לברר מה מציע הקול הנשי: האם הסופרות מצליחות לאפיין חוויות ייחודיות לסוביקטיביות הנשית? האם הן מציעות אסטרטגיות חדשות הקוראות תיגר על העולם הערכי של ספרות קנונית גברית?
נבחן סוגיות שונות כגון: יחסי אם בת, הגוף הנשי והכתיבה, ועוד.

הערכה: 10% השתתפות בשיעור, - 20% השתתפות בפורום, - 70% עבודת סוף סמסטר.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת