חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  ההיסטוריוגרפיה היוונית בתקופה הקלאסית וההלניסטית
  Greek Historiography in Classical and Hellenistic Times                                              
0621-6031-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1400-1600317אגילמן - מדעי הרוחסמינר פרופ הוניגמן סילבי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הסמינר ידון בהרודוטוס, תוקידידס, כסנופון ופוליביוס ויתחקה אחר מגוון סוגיות, למשל: המשכיות ושינויים בהגדרת הז'אנר של היסטוריה, כולל אינטרטקסטואליות בכוונה תחילה בין ההיסטוריונים השונים; האמצעים שעמדו לרשות ההיסטוריונים היוונים כדי לבחון את אמינותם של מקורותיהם, ותפישתם את המושג של אמת היסטורית, עם דגש על שאלת ההמשכיות ושינויים לאורך הזמן; אינטרטקסטואליות עם סוגות ספרותיות אחרות כגון מיתוסים, סיפורים, תיאטרון, נאומים פוליטיים ומשפטיים, וכמו כן מגעים עם שאלות מחקריות שהיו משותפות להיסטוריונים, לסופיסטים ולפילוסופיים; הפניה לרגשות ציבור השומעים והקוראים, השינוי בדרך ביטוי הרגשות שחל לאורך השנים. לגבי כל הסוגיות הללו נתחקה אחר הסיבות האפשריות לשינויים.
Course description
Greek historiography in Classical and Hellenistic times
The seminar will focus on Herodotus, Thucydides, Xenophon, and Polybius and address variegated issues such as: generic continuities and changes from one author to the next, including deliberate intertextuality; the historians’ ways and means of assessing the trustworthiness of their (oral and written) sources, and their conception of historical truth, with focus on changes and continuity through time; intertextuality with other literary genres, such as myth-telling, story-telling, theater, forensic and political oratory, and the scientific concerns of sophistic and Hellenistic philosophy; the appeal to audiences’ emotions and the changing ways of displaying emotions that may be noted through times. Emphasis will be laid on the possible social and cultural reasons for the changes that may be noted.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת