חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מודרניות, מהפכה וטוטליטריזם: המשטר הסטליניסטי ברוסיה
  Modernity, Revolution and Totalitarianism: the Stalinist Reg                                         
0621-3282-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1000-1200317אגילמן - מדעי הרוחסמינר ד"ר מויאל דינה
סמ'  ב'1000-1200362אגילמן - מדעי הרוחסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
תאור הקורס: יצירת "האדם הסובייטי החדש" ברוסיה התבררה כאתגר של ממש עבור ההנהגה הבולשביקית של ראשית המהפכה. תחת סטלין, הפך פרוייקט זה לתהליך במסגרתו מחקו בכפיה את הישן, תוך נסיון ליצור עולם חדש יש מאין. בתהליך זה שיחק הציבור הסובייטי תפקיד כפול – זה של נושא המיזם ומושא שלו בו זמנית: הנוגש יכול היה להפוך לקורבן ו"מי שהיה לא כלום – הפך להיות הכל." בעזרת מכתבים, תעודות, זכרונות ומקורות ראשוניים ומשניים אחרים ננסה לברר את המאפיינים היחודיים של הטוטליטריזם הסובייטי. סדרת המפגשים מתחקה אחר היבטים שונים של הסטליניזם החל באידאולוגיה המרכסיסטית והפראקטיקות של המהפכה הצרפתית, עבור דרך הנסיבות של המהפכה הבולשביקית ברוסיה ומאבקי הכוח בתוך המפלגה וכלה באופן בו פרטים וקבוצות שונות בברה"מ ראו את המשטר. הקורס מציג את הטרור, פולחן האישיות, מישטור החברה ויצירת האדם החדש שאיפיינו את המשטר הסטליניסטי, לא כתופעות מקריות, אלא, דווקא, כגירסה אפשרית, גם אם מצמררת, של תהליך המודרניזציה שעברה אירופה.
Course description
Course Description: creating a “new Soviet man” turned out to be a real challenge for the leaders of the Russian Revolution of 1917. Under Stalin this goal was promoted through the erasing by force of the old order while attempting to mold a new society ex-nihilo. In the course of this process the Soviet people were both the subjects and the objects of the endeavor: prominent leaders of the revolution could become its victims the next day and “he who was nothing could be everything.” Using letters, archival documents, memoirs, and other primary sources, we will try to identify the unique characteristics of Soviet totalitarianism. The seminar will trace different aspects of Stalinism, from Marxist ideology to Bolshevik practices and the political and social circumstances of the Russian Revolution. The course presents Stalin’s terror, his cult of personality, and the quest for a new men not as accidental and specific features of the Stalinist regime, or his implementation of Marxism, but as a possible version of the modernization process Europe was going through.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת