חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  חברה, משטר ותרבות במאה ה-20
  Introduction to the Twentieth Century                                                                
0621-1690-03
מדעי הרוח
סמ'  ב'1400-1600305גילמן - מדעי הרוחשיעור ות ד"ר טל נמרוד
סמ'  ב'1400-1600305גילמן - מדעי הרוחשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

כללי: "המאה העשרים הארוכה" משתרעת משנת 1870 ועד ימינו אלה. התמורות בתקופה זו התרחשו בקצב מהיר ביותר ואין דרך לכלול את כולן במסגרת קורס סמסטריאלי אחד. לפיכך, חלק מן המורים שמים את הדגש על זירה גיאוגרפית מסוימת (רוסיה ומזרח אירופה, מרכז אירופה או מערבה), חלקם מתרכזים רק בחלק מן התקופה; אחדים מתמקדים בהיסטוריה פוליטית, אחרים בהיסטוריה כלכלית-חברתית ואחרים בהגות ובתרבות.

 
קבוצה 3,2  ד"ר בועז נוימן
התרגיל יעסוק בנושאים הנחשבים קלאסיים ומאפיינים את המאה העשרים. בין היתר נעסוק במלחמת העולם הראשונה, רפובליקת ויימאר, פשיזם, נאציזם, רצח עם, מדינת הרווחה, קולוניאליזם, דה-קולוניזציה, פמניזם ופוסט מודרניות. בסיפור המעשה נבחן תמיד את הפער המתמיד בין ההיסטוריה (האירועים כפי שקרו באמת) לבין ההיסטוריוגרפיה (הכתיבה ההיסטורית אודות האירועים). נדון בסוגים השונים של הכתיבה ההיסטורית שהושפעה לעיתים קרובות מהאירועים עצמם אותה ביקשה לתאר.
 
  

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת