חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה
  Introduction to the History of Ancient Greece                                                        
0621-1110-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1600-1800305גילמן - מדעי הרוחשיעור ות פרופ הוניגמן סילבי
סמ'  א'1600-1800305גילמן - מדעי הרוחשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

כללי: מבוא היסטורי ומתודולוגי לתולדות יוון העתיקה בתקופות הארכאית (מאות 8-6 לפנה"ס) והקלאסית (מאות 5-4 לפנה"ס).

ד"ר סילבי הוניגמן (קבוצה 01, 03) -
העולם היווני בתקופה הארכאית ובתקופה הקלאסית (מאה שמינית עד לשלהי המאה החמישית לפה''ס)


 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת