חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מציאות ואשליה: מהאופנישדות עד שנקרה
  Reality and Illusion: From the Upanishads to Shankara                                                
0618-2776-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1200-1400277גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר רוה דניאל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
האוּפָּנִישָדות הן מאבני היסוד של הפילוסופיה ההודית. שנקרה, פרשן האוּפָּנִישָדות, נחשב לגדול הפילוסופים שהצמיחה הודו. השיעור יוקדש לקריאה קרובה של מספר פרקים אופנישדיים (בעיקר מהבְּרְהָדְאָרָנְיָקָה אוּפָּנִישָד) בפנייה מתמדת לפרשנותו הלא במיוחד נאמנה אבל הבהחלט יצירתית של שנקרה. ננסה לברר מה הן השאלות העיקריות עימן מבקשים מחברי האוּפָּנִישָדות להתמודד, ולאיזה כיוונים לוקח שנקרה את הטקסט האופנישדי. נדבר על מציאות ואשליה (באמצעות המושגים מאיא וברהמן), על "פנים" ו"חוץ", על "ידיעה עצמית", על תפיסת השפה באוּפָּנִישָדות ובפרשנותו של שנקרה, ועוד.
אופן סיום הקורס: עבודת סיום


ביבליוגרפיה ראשונית:
Patrick Olivelle, The Early Upanişads (OUP 1998)
Eliot Deutsch, Advaita Vedānta: A Philosophical Reconstruction (Honolulu: East-West Center Press 1969)
Course description
The Upaniṣads are the cornerstones of Indian philosophy. Śaṅkara, the famous commentator of the Upaniṣads, is considered by many to be the greatest Indian philosopher.
In this course, we will read closely several Upaniṣadic chapters (mostly from the Bṛhadāraṇyaka-Upaniṣad), with constant reference to Śaṅkara's commentary. Our discussion will focus on illusion and reality (through the notions of Māyā and Brahman), "inwardness" and "outwardness", "self-knowledge", and on language as both a "disease" and its "cure", in the Upaniṣadic lore and in Śaṅkara.
Preliminary reading:
Patrick Olivelle, The Early Upanişads (OUP 1998)
Eliot Deutsch, Advaita Vedānta: A Philosophical Reconstruction (Honolulu: East-West Center Press 1969)

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת