חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  תר' צמוד לפילוסופיה של הדת ב'
  Philosophy of Religion II - Tutorial                                                                 
0618-2213-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1000-1200306גילמן - מדעי הרוחתרגיל מר פולד רועי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
התרגיל ילווה את שיעור ההמשך תוך התמקדות, בין היתר, בהגותם של אוגוסטינוס, שפינוזה וקירקגור, בנסיון להבין כיצד ניתן לחשוב על האל וכיצד ניתן להגיע אליו.

סילבוס חומרי הקריאה המלא יינתן בתחילת הקורס

הציון יחושב ע"פ 3 מטלות בחירה מתוך 4 ועוד מטלת חובה. כמוכן תילקח בחשבון השתתפות בכיתה, קריאה, והגשת מטלות קצרות בין שיעור לשיעור.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת