חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  פילוסופיה של הדת - שיעור המשך
  Philosophy of Religion II                                                                            
0618-2209-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1200-1400306גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר ורבין נחמה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יעסוק בשאלה האם ניתן לדבר עם ואודות האל. נתחיל בניסיון להבין את טיבעו של האל עליו ברצוננו לשוחח ושעימו מבקש האדם הדתי לקיים מערכת יחסים. נעסוק ב"אלוהי הפילוסופים", ב"אלוהי אברהם יצחק ויעקב" ובקשיים שונים אשר מושגי אלוהות אלה מעוררים. נתמקד בקושי לדבר אודות זה אשר "מושלם ממנו לא ניתן להעלות על הדעת" כפי שמבינים אותו ומתמודדים עימו הרמב"ם, תומס אקווינס וויטגנשטיין המוקדם. כמו כן, נתמקד בקושי לדבר אל "האל הגדול הגיבור והנורא" כפי שהלה מתגלה לאיוב.
דרישות קדם: מבוא לפילוסופיה של הדת.
קבלת קרדיט על קורס זה מותנית בהשתתפות בלפחות שני שלישים מהשעורים והגשת עבודה קצרה בסוף הקורס. הציון מורכב מציון העבודה.
Course description
The course deals with the question whether we can speak to and about God. We shall begin with an exploration of the nature of the God whom one may wish to address and about whom one may wish to speak. We shall discuss the “God of the philosophers”, the “God of Abraham, Isaac and Jacob” and some of the difficulties that emerge from each of these conceptions. We shall focus on the difficulty to speak about “that than which nothing greater can be conceived”, as Maimonides, Aquinas and the early Wittgenstein comprehend it. We shall also discuss some of the difficulties that are involved in addressing and maintaining a relationship with “the great the mighty, and the awesome God” as He reveals Himself to Job.

Prerequisites: Introduction to philosophy of religion

Credit for this course requires: 1) Participating in, at least, two thirds of the classes.
2) Submitting a short paper in the end of the course.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת