חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מבוא לפילוסופיה הודית
  Introduction to Indian Philosophy                                                                    
0618-1042-02
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1000-1200144גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר רוה דניאל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס מספק מעין "תפריט טעימות" מהספקטרום הרחב של הפילוסופיה ההודית. התכנית היא "לטייל" יחד בין הוגים וטקסטים, החל בוודות, באופנישדות ובאפוסים הגדולים, דרך ספרות הסוטרות והיוגה וכלה בפילוסופיה הודית בת-זמננו. במסענו המשותף נציג את "השאלות הגדולות" של הפילוסופיה ההודית, בדגש על הקשר שפה-אדם-עולם. נדבר על אסתטיקה ואתיקה בהודו הקלאסית, על לוגיקה ופילוסופיה של השפה, כל זאת לנוכח אופק מטאפיזי מובהק ואוברטונים אקזיסטנציאליים. נתוודע ל- ונחשוב על ועם מושגי יסוד דוגמת אָטְמַן ואַנָאטְמַן, דְהָרְמָה ומוֹקְשָה (עצמיות, עצמי-לא-מהותני, יומיומיות וחופש בהתאמה). ולבסוף, ננסה לחשוב איך "כל זה" מתכתב, לפחות באופן כללי או בראשי-פרקים, עם "פילוסופיה מערבית". כלומר לקורס גם ממד השוואתי ברור.
אופן סיום הקורס: מבחן כיתה

קריאה ראשונית:
Daya Krishna, Indian Philosophy: A Counter Perspective (OUP 1991, 1996)
Sushil Mittal and Gene Thursby (eds.), Studying Hinduism: Key Concepts and Methods (Routledge 2008)
Course description
The aim of the course, as its title indicates, is to provide basic acquaintance with major trends of Indian philosophy. We will embark together on a “road-trip” between texts and thinkers, from the Vedas and the Upanishads to the great epics, the sutras, Buddhism and yoga, classical and contemporary ethics and aesthetics, and even old philosophical questions in contemporary Hindi cinema ("Bolllywood"). Furthermore, this course aims at opening a gate to "alternative" ways of thinking, based on different models of logic and rationality. In this respect, the course consists of a substantial comparative (India/West) dimension.
Preliminary reading:
Daya Krishna, Indian Philosophy: A Counter Perspective (OUP 1991, 1996)
Sushil Mittal and Gene Thursby (eds.), Studying Hinduism: Key Concepts and Methods (Routledge 2008)

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת