חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מבוא לתורת המוסר
  Introduction to Theory of Ethics                                                                     
0618-1018-02
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1200-1400144גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר רוזמרין מרים
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מהו מעשה ראוי במצב מסוים? מהי מוסריות וכיצד ניתן לחיות חיים מוסרים? אילו תכונות אנושיות הן תנאי לחיים מוסריים? האם חיים מוסרים הם חיים מאושרים? שאלות אלו ואחרות נידונות במסגרת תורת המוסר.
בקורס זה ידונו כמה מהגישות הפילוסופיות המרכזיות מאז יוון העתיקה ועד ימינו, שהציעו תשובות שונות לשאלות אלו. נכיר את דרכו של אפלטון להעניק מעמד בלתי ניתן לערעור לטוב המוסרי, נבחן את הצעתו של אריסטו לחיים מוסרים; נבחן את תפקיד הרגש בהתנהגות מוסרית לפי דייויד יום, ונראה את נסיונו של עמנואל קאנט ליצור מוסר אוניברסלי ויציב. נכיר את הגישה התועלתית של ג'ון סטיוארט מיל ולסיום נתוודע לביקורת הגורפת של ניטשה על ההוגים שהכרנו לאורך הסמסטר. מלבד דיונים תיאורטיים בעמדות השונות נבחן את ההשלכות שיש לעמדות אלו לגבי סוגיות מוסריות עכשוויות.

דרישות קדם: אין
דרישות הקורס: נוכחות מעל 70% מהשיעורים
מטלת סיום קורס: מבחן
הרכב ציון: מבחן 100%
Course description
This course is an introduction to the philosophical study of morality, including the theory of right and wrong behavior, the theory of value (goodness and badness), and the theory of virtue and vice. The course will discuss the most influential answers given by well-known philosophers. It is designed to help students develop their ability to think critically about contemporary ethical issues.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת