חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מבוא ללוגיקה
  Introduction to Logic                                                                                
0618-1012-09
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1200-1400102כיתות דן-דודתרגיל גב' נויברגר רון
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור מבוא ללוגיקה - ראה סילבוס השיעור

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת