חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מגדר ומיניות: נשים, גברים וילדים בהיסטוריה של אירופה בעידן ה
  The History of Gender and Sexuality: Women, Men and Children                                         
0608-4201-01
מדעי הרוח | תכנית הלימודי נשים ומגדר
סמ'  ב'1600-1800262גילמן - מדעי הרוחסמינר ד"ר שפירא מיכל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הסמינר עוסק בסוגיות בהיסטוריה של מגדר ושל מיניות באירופה המודרנית למן המאה ה-18 ועד היום. הסמינר יבחן לעומק את התרומה החשובה והחלוצית של לימודי מגדר, מיניות, והיסטוריה ותיאוריה קווירית להבנת ההיסטוריה המודרנית ואף לכתיבתה מחדש. נעסוק בנושאים כגון: המהפכות המודרניות והבטחה לשוויון מגדרי; המדיקליזציה של הומוסקסואליות והטרוסקסואליות; התפתחות הפמיניזם המודרני; עיור והמיניות המודרנית; תיעוש, צרכנות, נשים וגברים; המשפחה הוויקטוריאנית ומיניות ויקטוריאנית; פסיכואנליזה, רפואה וההבדלים בין המינים; מדע ומיעוטים מיניים; גברים, נשים ומלחמות העולם; יחסי הורים וילדים בראי היסטוריה מגדרית; נשים וגברים תחת משטרים אוטוריטריים ודמוקרטיים; מגדר ומדינת הרווחה; שנות ה-60 והמהפכה המינית, ומגדר ופוסט-מודרניזם.

מטלת סיום: עבודה סמינריונית / רפארט

מרכיבי הציון באחוזים: נוכחות, השתתפות, בחירה ואישור נושא עבודה 30%, ציון עבודה  (רפרט או סמינר) 70%


Course description
This seminar explores the history of gender and sexuality in Modern Europe from the 18th century to the present. We will examine the important contribution of gender studies, studies of the history of sexuality, and queer history and theory to the understanding and rewriting of modern history. Topics will include: modern revolutions and the promise of gender equality; the medicalization of homosexuality; the development of modern feminism; sex and city life; industrialization, consumption and gender; modern science and sexual minorities; men, women and total wars; the development of parent-child relations; men and women under authoritarian regimes; gender and the welfare state; the 1960s and the sexual revolution; gender and postmodern queer theory.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת