חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  נישואין והורות - מבט אל פסקי הדין הרבניים והפסיקה לדורותיה
  Marriage and Parenthood: Rabbinic Court Rulings                                                      
0608-3601-01
מדעי הרוח | תכנית הלימודי נשים ומגדר
סמ'  ב'1200-1400105ווב - שפותשיעור ד"ר בזק עליזה יפ
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס מבקש לעסוק בחקירה פנים הלכתית של הנושאים הנוגעים לעולמו של הזוג העברי. שני תחומים משמשים מוקד להתבוננות : נישואין, והורות.

 

    נבחן את מערכת הזכויות ההדדיות בין בני זוג; את זכויות הילד, ואת הדרכים לשמירה עליהן במצבי משבר. הסוגיות ההלכתיות הנוגעות לנושאים אלה יבחנו במבט דיאכרוני – החל מן המקורות בכתב, עבור לחז"ל, ספרות הפסיקה, ספרות השאלות והתשובות ופסקי דין רבניים. הקורפוס ההלכתי הוא מושא דיונינו המרכזי. אבל יידונו גם מדרשי אגדה, פסקי דין של בית המשפט, ומחקרים מתחום הפסיכולוגיה והסוציולוגיה הנוגעים לזוגיות ולהורות ולגירושין.

 

     הקורס יפגיש את הלומדים עם המושגים הנוגעים לסוגיות אלה וידון בהסכמים וחוזים רלוונטיים. הוא יציג את הרציונל של דינים ומנהגים שונים (כמו מנהגי חופה); יסביר שינויים שחלו במהלך השנים ביחס לנישואין והורות; ויעסוק בדילמות שונות בנושאים אלה. הוא ילמד על ההליכים ליצירת נישואין וסיומם; יציג את דרכי הפעולה של הגורמים הסובבים את הזוג והילדים במקרי משבר של גירושין מוות, ובתים שאינם מתפקדים, ויגע גם בסוגיות של אימוץ ומשפחות אמנה.

 

הוא יציג את העקרונות המנחים את הפסיקה בכל נושא, ינתח את המקרים שהגיעו לפתחם של בית הדין ובית המשפט ויצביע על פתרונות שננקטו על ידם. הוא ינתח את טענות בעלי הדין, יעריך את משקלן המשפטי של הראיות שהם מביאים לדבריהם, יעסוק בעיקרי המשא ומתן ההלכתי והכרעת הדין, ויצביע על מורכבות השיקולים המנחים את הפסק.            
Course description

Focusing on the spheres of marriage and parenthood, the course engages in an internal halakhic consideration of topics impacting the world of the Jewish couple. The course will examine the couple’s mutual rights and obligations, children’s rights, and their preservation in crisis situations. The relevant halakhic mechanisms will be treated diachronically, from ancient written sources, to Talmudic literature, pesika, responsa literature, to modern rabbinic verdicts. Although the focus is on the halakhic corpus, aggadic material, civil verdicts, and psychological and sociological studies relating to couplehood, parenthood, and divorce will also be consulted.

 

            During the semester the students will gain familiarity with the relevant concepts and analyze agreements and contracts. The course will treat the underlying rationales for various laws and customs (such as marriage ceremony customs), explain changes that have taken place over time regarding marriage and parenthood, and address dilemmas related to these spheres. It will treat the processes for creation and conclusion of marriage, present the steps that can be taken by agencies outside the nuclear family in cases of divorce or death, dysfunctional families, and will also touch on adoption and fostering. With respect to each topic the course will identify the leading principles that direct pesika, analyze cases brought before the rabbinic and civil courts, and note the solutions at which they arrived. It will also analyze the arguments of the litigants, weigh the legal force of the proofs offered, treat main aspects of the negotiations and decision-making process, and will indicate the complexity of the considerations that guide pesak.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת