חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  בנות ואבות במיתוס ובאגדה
  Daughters and Fathers in Myths and Fairy Tales                                                       
0608-3119-01
מדעי הרוח | תכנית הלימודי נשים ומגדר
סמ'  ב'1400-1600326גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר רנן יעל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יתמקד בסיפורים מן המיתולוגיה היוונית ומן האגדות הקלאסיות של האחים גרים. המקור הקולקטיבי של המיתוסים והאגדות מבליט דפוסים תרבותיים נפוצים: מו האב הגונן ועד האב הרודן דרך אבות נוכחים-נפקדים בחיי בנותיהם. דפוסים אלה ייבחנו הן בהשוואה ליחסי אימהות-בנות והן בהשוואה ליחסי אבות-בנים.
דרישות הקורס: הגשת עבודה.
Course description
The focus is on Greek mythology and Grimms' tales: the collective sources of these reveal common cultural patterns in the West. Comparisons with stories of fathers and sons, as well as mothers and daughters, support the characterization of paternal roles specific to daughters.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת