חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי
  Qualitative Research Methods in Feminist Study  
0608-1133-01
מדעי הרוח | תכנית הלימודי נשים ומגדר
סמ'  א'1600-1800277 גילמןשיעור ות פרופ הקר דרור דפנה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
בשנים האחרונות תופסות שיטות המחקר האיכותניות מקום נכבד בחקר העולם החברתי. התיאוריות הפמיניסטיות תרמו תרומה מכרעת להתפתחותן של שיטות מחקר אלה ולדיון התיאורטי והמוסרי המלווה אותן. קורס זה עוסק בקשר שבין תיאוריות פמיניסטיות לבין שיטות מחקר, בין היתר, תוך בחינת סוגיות בחירת שאלת המחקר, אוכלוסיית המחקר, כלי המחקר, יחסי חוקרת-נחקרת, הטיה ופרשנות. בנוסף, תיערך היכרות ראשונית עם כלי המחקר העיקריים שבהם נעשה שימוש במחקר איכותני: ניתוח טקסט, ראיון עומק, ותצפית. הדוגמאות שילוו את הקורס הם מחקרים פמיניסטיים מישראל וממדינות אחרות העושים שימוש בכלי מחקר איכותניים. 

מטלות ביניים: תיאור בכתב של בחירת השדה, עמוד אחד - הגשה חובה.

מרכיבי הציון באחוזים:
100% עבודה מסכמת שתכלול דו"ח תצפית, תמלול של ראיון, וניתוח רפלקסיבי בן 3 עמודים של חווית השימוש בכלי מחקר איכותניים.
 
Course description
Qualitative research methods gain growing importance within the study of the social world. Feminist theories contributed substantially to the development of these methods and to the theoretical and moral debates surrounding them. This course deals with the relation between feminist theories and methodology. It looks into the questions of choosing the research question, the studied population, research methods, power relations between the researcher and the informants, interpretation and validity. In addition, the course provides introduction to basic research tools such as interview and observation. The examples provided throughout the course are feminist studies from Israel and other countries that use qualitative methodology.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת