חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  לא טוב היות אישה לבדה - אישה וזוגיות בשיח ההלכתי ובאתוס העבר
  Women vis-?-vis Marital Relationships in Halakhic Discourse                                          
0607-5410-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1200-1400497גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר בזק עליזה יפ
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס עוסק באישה וזוגיות בשיח ההלכתי ובאתוס העברי באמצעות מסע בעקבות אחת החזקות המרתקות ביותר בדין העברי הנוגעות לנישואין – חזקת 'טב למיתב'. מימרת ריש לקיש 'טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו' הקובעת שנשים רוצות בנישואין אף כשהם כושלים, מתבססת על ההתנהגות האנושית הרווחת במצבים שונים, והיא ממלאת תפקידים חשובים בפסיקה ההלכתית. הקורס בוחן את השפעתה המשפטית ומתחקה אחר מקומה באתוס העברי. הוא בוחן את השלכותיה האפשריות בדיני נישואין וגירושין ומנתח את השפעתה בפועל של חזקה זו. הוא חוקר את המקרים שבהם היא נידונה ומברר את אלה שבהם היא איננה חלה. הוא בודק את הכלים ההלכתיים שנקטו הפוסקים במקרים שקבעו שהיא אינה שייכת ובודק את השלכותיה על ביצוע הליכים משפטיים בבית הדין. הוא אומד את גבולותיה של חזקה זו ואת היקפה. מנתח את צורות התפקוד שלה ומציג את הפרשנויות השונות שנתנו לה הפוסקים. הוא בודק את ההוראות שבהן היא באה ועוקב אחר הופעותיה בנושאים שאינם קשורים לנישואין או לנשים. הוא חוקר את הבסיס המשפטי שעליו היא נשענת, דן באפשרות השתנותה ואומד את תקפותה של חזקה זו בימינו.

 

     במקביל מתחקה הקורס אחר שורשיה הרעיוניים של 'טב למיתב' במקורות הקדומים. מנתח את הנימוקים שבהם היא נומקה. בודק את יחסי הכוחות ביניהם. בוחן אם ניתן להם משקל משפטי ואף משווה אותם לחזקות והלכות אחרות הנוגעות לנשים. לבסוף הוא חוקר מה ניתן ללמוד מכל אלה על הרציונל של החזקה, ועל מקומה של האישה בזוגיות ובהורות על-פי האתוס העברי.

 

Course description

The course deals with Women vis-à-vis Marital Relationships in Halakhic Discourse and in Jewish Ethos through a journey following one of the most fascinating legal presumptions in Jewish law concerning Marriage: The Tav Lemeitav Presumption. Resh Lakish's statement, "tav le-meitav tan du mi-le-meitav armelu" ('it is better to live in tandem than to live alone'), assumes a woman's desire to be married and her willingness to make significant concessions in order to achieve that aim. As a legal presumption, grounded in human behavior, this statement resonates powerfully in the responsa literature. The course maps the significance and functioning of this rule in the modern era, while providing an in-depth analysis of its conceptual roots and rationales. It's comprehensive internal-legal study of the roots, mechanisms, applications, and ramifications of this central halakhic presumption (hazakah) formally belongs to the field of the history of halakhah; nonetheless, it goes to the heart of the question of the status of women in halakhah, especially regarding marriage and family.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת