חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  פוליטיקה קווירית: זהות, ביקורת, ושינוי
  Queer Politics: Identity, Critique, and Transformation                                               
0607-5409-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1200-1400103רוזנברג- מדעי היהדותשיעור מר ששונקין עפרו תומר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס ידון בביקורת הקווירית, כפי שזו מוסבת בראש ובראשונה על שאלות של זהות, ויתמקד בהשלכות הפוליטיות-אתיות של ביקורת זו. ראשית הקורס תוקדש להיכרות עם מסגרת המחשבה הקווירית: נציג בקצרה את ההקשרים ההיסטוריים והרעיוניים שמתוכם צמחה תיאוריה קווירית, ובפרט זה, נדון בעבודתו של מישל פוקו, ונעמוד על מספר מושגי מפתח והבחנות, כגון ההבחנה מין/מגדר/מיניות, כוח חברתי, הטרונורמטיביות, וניידות מגדרית. בהמשך, חלקו הארי של הקורס יוקדש לדיון ביישומים הפוליטיים-אתיים של ביקורת הזהות הקווירית, כפי שאלה עולים מתוך עבודותיהם של ג'ודית בטלר, גייל רובין, מייקל וורנר, ודייויד הלפרין. נציג את הביקורות של אלה על פוליטיקת הזהות ההומו-לסבית הליברלית, את החלופות הקוויריות שהם מציעים, ונעמוד על נקודות החוזק והחולשה של כל אחת מהן, כמו גם על שאלת הרלוונטיות העכשווית שלהם כיום, ובפרט בהקשר המקומי-ישראלי. שתי תימות תלווינה את הדיון לאורך הקורס: חשיבות הגוף המיני והמגדרי כאתר לעשייה אתית ופוליטית אפקטיבית, והאופן שבו העמדה הקווירית מתפתחת מתוך, ונקשרת אל, מציאות חיים להט"בית (של לסביות, הומואים, טרנסג'נדרים, ביסקסואלים), אך בפירוש איננה מוגבלת ברלוונטיות האתית-פוליטית שלה אך ורק לאחרים מיניים ומגדריים.

 

 

הקורס יסתיים בבחינת בית שהציון עליה יהיה ציון הגמר.

 

 

דרישות קדם: רצוי – בתיאוריה פמיניסטית או בפילוסופיה פוליטית/מוסר.

 

Course description

The course will focus on the tenets of queer critique as it pertains chiefly to questions of identity, elaborating on the ethico-political implications of this critique. We will begin with an introduction of the queer framework, presenting the historical and conceptual contexts from which queer theory has evolved, discussing the work of Michel Foucault, and explicating some key ideas and distinctions, as, e.g., the distinction sex/gender/sexuality, power, heteronormativity, and gender mobility. We will then proceed to discuss and critically consider the ethico-political implications of the queer critique of identity, as these emerge in the works of Judith Butler, Gayle Rubin, Michael Warner, and David Halperin. Throughout the course, the significance of the sexual and gendered body as a locus of effective ethico-political work will be foregrounded. And we will also see how the critically queer endeavor originates in, and is related to, LGBT (Lesbian, Gay, Bi, Trans) realities, but is in no way confined in its ethico-political relevance to sexual and gendered others.

 

 

The course will conclude with a home exam that will determine the final grade.

 

Prerequisites: recommended – knowledge in feminist theory or political/moral philosophy.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת