חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  בעלות ערך: נשים וכלכלה בין אקדמיה לפעולה
  Women of Value: Women and the Economy ? Academic and Practic                                         
0607-5404-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1200-1400105ווב - שפותסדנה גב' חסון יעל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יעסוק בסוגיות מרכזיות במדיניות הכלכלית-חברתית מפרספקטיבה מגדרית, תוך הבנת השלכותיה על קבוצות שונות של נשים וגברים הן במרחב הציבורי והן במסגרת משק הבית. הדיון התיאורטי יתמקד בתרומתן של נשים לכלכלה ובהשלכותיהם של תקציבים, תכניות לאומיות והחלטות ממשלה על מציאות חייהן ורווחתן של נשים וגברים וכן על החלוקה המגדרית של העבודה בשכר ולא בשכר. בתוך כך נדון, מפרספקטיבה מגדרית, בנושאים כגון שוק העבודה, תקציב המדינה, הפרטה, מיסוי, חשבונאות לאומית, עבודת הטיפול בשכר ושלא בשכר ועוד. מלבד השיעורים האקדמיים יתקיימו בסמסטר א' מפגשי הכשרה לקראת העברת הסדנאות בנושאים כגון: נשים וקצבאות הביטוח הלאומי, עוני ומגדר, מודעות פיננסית ומיצוי זכויות.

הקורס מועבר בשיתוף פעולה של פרופ' חנה הרצוג (יעוץ אקדמי) גב' יעל חסון (הוראה והנחייה אקדמית) וגב' הדס וייל-לביא (מנחה ומלווה בשטח)
הקורס מועבר בשיתוף פעולה של פרופ' חנה הרצוג (יעוץ אקדמי) גב' יעל חסון (הוראה והנחייה אקדמית) וגב' הדס וייל-לביא (מנחה ומלווה בשטח)

דרישות הסדנא:
הקורס הינו קורס ייחודי המשלב שיעורים אקדמיים לצד עשייה חברתית. בסמס' א' יועברו השיעורים האקדמיים לצד הכשרה מעשית לקראת העשייה בשטח.
העשייה החברתית תתקיים בסמסטר ב' בהיקף של כ – 30 שעות ותלוּוה בקבוצת הנחיה.
במסגרת קבוצת ההנחיה יעובדו החוויות הנצברות בשטח והיא תתקיים אחת לשבועיים עד תום הסמסטר.
העשייה החברתית תכלול העברת שתי סדנאות בקהילה (כל סדנא בת 4 מפגשים) בנושא: "חינוך פיננסי ומיצוי זכויות". מיקום הסדנא, תכניה ומספר המשתתפים בה יקבעו בהמשך.
• הנוכחות בשיעורים, בהכשרה, בסדנאות ובקבוצת ההנחיה חובה.

דרישות קדם לקורס:
הקורס פתוח לסטודנטים וסטודנטיות מלימודי מגדר ולסטודנטיות וסטודנטים מכל התחומים שלקחו לפחות שניים או שלושה שעורים בתחום למודי מגדר (או לחילופין שעור אחד או שניים משעורי הליבה של לימודי מגדר). יתקבלו לקורס סטודנטים וסטודנטיות בשנה השלישית לתואר הראשון ואלה הלומדות במסגרת התואר השני. הפעילות דורשת יכולת עמידה מול קהל, הסטודנטיות צריכות להיות בעלות אוריינטציה חברתית ובעלות עניין בנושאים כלכליים ופיננסיים.

מטלות ביניים: תרגיל אמצע

מרכיבי הציון באחוזים: 30% עשייה חברתית, 10% נוכחות, 10%תרגיל אמצע, 50% עבודת סיום
Course description
The course will focus on social and economic policies from a gender perspective and assess their implications on women and men in both the private and public spheres. The Theoretical framework will focus on the contribution of women to the economy as well as on the implications of national budgets and government decisions and programs on women’s’ lives and wellbeing. Our studies will include a gender analysis of issues such as the labor market, national budgets, privatization, taxation, wage gaps etc. In addition to the academic classes, training sessions will be held on topics such as women and social security, poverty and gender, financial education and extraction of rights as preparation for field work.

Requirements of the seminar:
The course is unique and combines academic classes with social activities. The first Semester will include academic classes along with practical training, as ground for field work. Social activities will take place in the second semester and will consist of about 20 hours of instruction of two workshops for the community (each workshop includes 4 sessions) on "Financial Education and full understanding of financial rights". The workshops location, contents and number of participants will be determined and communicated at the second semester.
• These activities will be accompanied by group sessions that will be held every two weeks until the end of the semester.
• Presence in classes, training sessions, and workshops is mandatory.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת