חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  רווקות כמקרה מבחן לסוגיות תיאורטיות,פמינסטיות וסוציולוגיות
  Singlehood as a Test Case                                                                            
0607-5319-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1600-2000210כיתות דן-דודסמינר ד"ר להד כנרת
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
ספרות המחקר אודות רווקוּת תופסת מקום שולי יחסית ביחס למחקר החברתי על המשפחה וחיי הנישואים. עמדת המוצא של סמינר זה היא שנדרשת התייחסות מחקרית מחודשת ביחס אל הרווקוּת כקטגוריה חברתית וכתופעה סוציולוגית עצמאית . הטרמינולוגיה הרווחת לתיאור הוויית הרווקים והרווקות רומזת כבר על כמה מהאקסיומות המרכזיות המכוננות את התופעה. בשפה האנגלית מכנים את הרווקים גם כ-Singles, Unmarried או Unattached ובעברית כלא נשואים או פנויים. חקר משמעותם של תוויות אלו יהווה נקודת מוצא חשובה בסמינר זה היות והוא מהווה הזדמנות לבירור מחודש לא רק לגבי פשר הקודים התרבותיים של הרווקוּת אלא גם כיצד מתעצב הסדר החברתי בו אנו חיות ומה מקומו של הפרט בעיצוב והתנגדות לסדר זה?

סמינר זה ישלב בין מסגרות תיאורטיות שונות ובמהלכו נקרא מבחר של טקסטים תיאורטים עכשווים. במהלך הסמינר נדון בקשת רחבה של נושאים כמו למשל: רווקוּת בהקשרים תרבותיים והיסטוריים שונים, אינדיבידואליות, בדידות ולבדיות, בחירה, אושר, חברוּת ומשפחה, ידע , קריאות מחודשות של זמן, גיל ומעגל החיים, ועוד.

מבנה הסמינר. הסמינר הוא קורס סמסטריאלי המתמקד בסוגיות תיאורטיות ואמפיריות שונות. חלקו יתבסס על הרצאות ובחלקו האחר יעסקו הסטודנטיות/ים בחיפוש עצמאי של חומר קריאה, ניתוח ביקורתי של טקסט/ים, הצגה בכיתה וכתיבת עבודה סמינריונית.

חובות הסמינר
1. נוכחות חובה והשתתפות פעילה במפגשי הסמינר
2. קריאת פריטי החובה ברשימת הקריאה
3. הצגת נושא העבודה בכיתה (רפרט של 10 דקות )
4. הגשת עבודה כתובה

מרכיבי ציון הסמינר
ציון הסמינר יקבע לפי שלושה מרכיבים:
10% - נוכחות סדירה בפגישות הסמינר, השתתפות בדיוניו תוך גילוי בקיאות בחומר הקריאה.
15% - הצגת רפרט בפני משתתפות הסמינר.
75% - הערכה של העבודה הסמינריונית הכתובה.
Course description
Singlehood is a relatively new field of study, and has often been treated as an addendum to family studies. The definition of single persons as un-married or un-attached already relates to some of the underlying presuppositions about singlehood and single persons. One of the main departure points of this seminar will be rethinking some of these prevalent definitions and reconsidering the social and symbolic boundaries conjoining and separating single persons from society.

Thus, this seminar seeks to locate singlehood within the framework of existing feminist and social literature, critically examine a range of theoretical frameworks and inquire their relevance to understanding the discursive formation of singlehood. Some of the key topics to be explored are: aloneness, individualism and loneliness in late modern societies, choice and happiness, singlehood in different historical and cultural contexts, time, age and the hetrenormative life cycle.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת