חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  תנועות נשים ופמיניזמים במזה"ת
  Feminisms and Womens Movements in the Middle East                                                    
0607-5318-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1400-1800319אגילמן - מדעי הרוחסמינר ד"ר יחיא-יונס תגריד
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הקורס עוסק בפמיניזמים ותנועות נשים במזה"ת משלהי המאה ה-19 ועד ימינו אלה. הוא מציע ניתוח סוציולוגי-הסטורי לסוגי הפמיניזמים בחלק זה של העולם, להקשרים והתנאים בשבהם צמחו והתפתחו במהלך השנים. הקורס נדרש לסוגיות ודלימות שעמדו במוקד עיסוקי סוגים אלה, לאסטרטגיות שבחרו להתמודד עימן, ולשיחים שאפיינו אותם.

מטלות ביניים: קריאה שבועית; הצגת רפרט בכיתה.

מטלת סיום: עבודה סמינריונית/ רפארט

מרכיבי הציון באחוזים: 100% עבודה.
Course description
The course examines feminisms and women’s movements in the Middle East from the late 19 century up today. It suggests socio-historical analysis to the different types of feminisms that emerged in this part of the world and the contexts in which they emerged and developed; scrutinizes the issues and dilemmas they dealt with, their strategies and discourses.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת