חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  סדנה לכותבות תזה
  Graduate Thesis Workshop                                                                             
0607-5317-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1800-2000319אגילמן - מדעי הרוחסדנה ד"ר להד כנרת
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הסדנה מיועדת לתלמידות במסלול המחקרי, הנמצאות בשלבים שונים של עבודה על התזה. מטרת הסדנה לסייע להן לגבש הצעת מחקר, וללוותן בשלבים השונים של הכתיבה. במסגרת הסדנה נדון בסוגיות מתודולוגיות ותיאורטיות של כתיבת התזה, נעסוק בקריאה ובלימוד משותף מעבודות תזה ונתרגל שיפור במיומנות כתיבה. הסדנה תכלול הצגה של הצעות המחקר והתזה בשלבים השונים לצד מפגשים אישיים לצורך הדרכה הן בכתיבת הצעת המחקר הן בכתיבת עבודת הגמר עצמה.
חובות הסדנה
 
 
נוכחות במפגשים הקבוצתיים והאישיים
 
כתיבת עבודת סיכום (הנושא יוגדר בתיאום עם המרצה)

מרכיבי הציון הסופי:
20% - נוכחות והשתתפות פעילה
20% - הצגה בכתה (של מחקר הפיילוט, של הצעת התזה, ממצאים ראשונים או כל נושא אחר שיאושר על ידי המרצה)
60% - עבודת סיכום

הערה: הקורס יוכר רק למי שהגישה עבודת תזה.
 
Course description
This workshop provides advice and information on how to write a thesis. The heart of this class will be ongoing discussion about the student's research. Students will study about various methodological and theoretical approaches of writing a thesis and learn together from existing scholarly works. This seminar will include group discussions as well as personal supervisions.
 
 
Requirements: (1) Presence and participation throughout the seminar. (2) Submission of a paper at the end of the semester.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת