חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  הטמעת חשיבה מגדרית בארגונים
  Mainstreaming Gender in Organizations                                                                
0607-5312-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1200-1600212כיתות דן-דודסמינר גב' בן-אליהו הדס
ד"ר לרר זאב
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

נקודת המוצא של הסמינר היא שארגונים מהווים זירה מרכזית לייצור ושכפול מגדר ותהליכי מגדור, ובכך מעצבים את החוויות, ההזדמנויות והזהויות שלנו כנשים וכגברים. מרכזיותם של ארגונים בחיינו הביאה להתפתחותו של גוף ידע עשיר ביחס לחסמים ומבני הכוח המגדריים בארגונים, אולם תרגום הבנות אלה לשינויים משמעותיים ביחסי הכוח בארגונים נתקל בקשיים גדולים. מטרת הסמינר לסייע ביצירת הגשר בין הידע התיאורטי לשינוי המעשי.
במסגרת הסמינר נלמד לפענח ארגונים במשקפיים מגדריות ונבין את האופן בו מגדר פועל בארגונים ונרכוש כלים ופרקטיקות להטמעת שינוי ארגוני מגדרי. הסמינר מאפשר העמקה בידע תיאורטי ותרגומו להתנסות מעשית בגיבוש עמדה מגדרית-חברתית פעילה לקידום שינוי מגדרי.
הסמינר מקנה 4 שעות אקדמיות.
 

מטלות:
כיוון שמרבית הסטודנטים בתוכנית ללימודי מגדר הינן סטודנטיות, הסילבוס כתוב בלשון אשה.
קורס זה מכוון להתנהל כמסגרת של למידה משותפת והוא משלב בין הרצאות פרונטליות, דיונים, התנסויות אישיות ודיווחים של הסטודנטיות בכתה.
רשימת הקריאה המצורפת מכילה חומרי קריאה מומלצים המתייחסים למכלול הנושאים הנלמדים בקורס. מדי שיעור יינתנו המלצות לקריאה ספציפית לשיעור הבא מתוך הרשימה.
 

התנסות אישית:  כחלק מן הדרישות בקורס, ידרשו הסטודנטיות לקיים פרויקט למידה והתנסות בארגון, באופן אשר יאפשר להן להתנסות ביישום המושגים והמתודולוגיה הנלמדים בקורס. אופי ההתנסות יגובש באופן אישי עם המרצים. ניתן לבצע את הפרויקט כמטלה אישית או צוותית. במהלך הקורס יציגו הסטודנטיות את הפרויקט שלהן לדיון משותף בכיתה. כל פרויקט יוצג מספר פעמים, לפי שלבי ההתקדמות על מנת לקדם למידה הדדית.
הציון מורכב מנוכחות אישית במפגשים, ביצוע התנסות אישית והצגתה בכתה, וכתיבת עבודה סמינריונית על בסיס ההתנסות.

Course description
The ways intellectual knowledge is applied into social realities, and the ways real life experiences shape this knowledge is a fundamental concern of social scientists and social active individuals.
In the seminar, the concept of "social translation" between theory, social awareness and organizational change will be explored, focusing on the ways these translations are expressed and practiced in organizational settings and shape social realities. The seminar is aimed at equipping the students with conceptual and practical tools required to form an active position of gender responsibility and change in organizations, to experience such a position and learn from this experience.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת