חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  תיאוריות מתקדמות: משפט וחברה
  Advanced Theories Law & Society                                                                      
0607-5101-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1400-1600220גילמן - מדעי הרוחשיעור פרופ הקר דרור דפנה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מטרת הקורס היא לחשוף את התלמידות לתיאוריות מתקדמות העוסקות בהבניות החברתיות של נשיות וגבריות כפי שהן באות לידי ביטוי במשפט. הדיון במשפט יהווה אמצעי לדיון תיאורטי באופנים שבהם החברה מתייחסת למערכות היחסים שבין נשים לגברים, מעצבת זהויות מיניות דיכוטומיות והיררכיות, ומתעלמת מחוויות החיים של נשים. בנוסף לדיון התיאורטי, הקורס מבקש להפגיש את התלמידות עם מתודולוגיות מחקר שונות המשמשות את הדיסציפלינה הסוציולוגית ואת חוקרי המשפט ולדון בהיבטים המגדריים של העמדות האפיסטמולוגיות העומדות בבסיס המתודות השונות

מטלת סיום: עבודה

מרכיבי הציון באחוזים: יש להקפיד על נוכחות בכל השיעורים. היעדרות מיותר מ-2 שיעורים תשלול זכאות לציון.
10% מהציון – השתתפות מושכלת והצגת נושא העבודה במהלך השיעורים.
90% מהציון – עבודה בכתב שתעסוק בסוגיה חברתית-משפטית בהקשר הישראלי, תוך בחינתה לאור התיאוריות והמתודולוגיות שתלמדנה בקורס, או, כתיבת ערך בויקיפדיה-עברית על מושג תיאורטי הקשור במגדר.

Course description
The goal of the course is to expose the students to advanced feminist theories dealing with law and society. The discussion about the law will be a mean to a theoretical discussion about the ways society relates to the relations between women and men, constructs gendered dichotomist and hierarchical identities and ignores life experiences of women. In addition to the theoretical emphasis, the course will explore different research methodologies used by the sociology discipline and those who study the law and will discuss the ontological standpoints that are at the base of the different methodologies.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת