חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  תיאוריות מתקדמות: רוח ואמנויות
  Advanced Theories: Humanities and Arts                                                               
0607-5100-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'0800-1000449גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר רוזמרין מרים
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

 

מטרת הקורס היא ליצור דיון ביקורתי בכמה מהזרמים המרכזיים העכשווים בתיאוריה הפמיניסטית. נבחן את הכלים התיאורטיים ואת האפשרויות שכלים אלו פותחים לניתוח וkשינוי חברתי/

דרישות הקורס: קריאת החומר,  הגשת עבודת סיום קורס.

Course description

 

The course introduces contemporary feminist theories, and debates in this field. It aims at bettering the students' competency in disciplinary research and in textual interpretation. In class we will explore the connections between theoretical concepts and feminist struggles. We will learn to use the practice-theory connections as a critical tool.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת