חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  טכנולוגיה דיגיטלית לילדים - סדנה
  Children's Digital Technology - Workshop  
0602-6203-02
מדעי הרוח
סמ'  ב' עבודה מע
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

סדנת טכנולוגיה דיגיטלית לילדים
ד"ר רונית קמפף

במסגרת הסדנה יפתחו התלמידים פרויקט אישי בתחום של טכנולוגיה דיגיטלית לילדים תוך כדי התנסות בארגון מסחרי שעוסק בתחום זה.

מבנה הסדנה:
בשבועיים הראשונים יכירו התלמידים את מקום ההתנסות האישית ויקבע בשיתוף עם המנחה, הארגון והתלמיד נושא הפרויקט האישי והיקפו. במהלך הסמסטר תלווה העבודה על הפרויקט בהנחיה אישית. שלושת השבועות האחרונים של הסמסטר יוקדשו להצגת הפרויקטים האישיים בפני משתתפי הסדנה.

דרישות הסדנה:
1. פיתוח של פרויקט אישי במהלך ההתנסות האישית בארגון המסחרי. הפרויקט יכול לכלול פיתוח של מוצר (כמו לדוגמא משחק), פיתוח של תכנים לילדים או כל נושא מעשי אחר, ובלבד שיהיה חלק בלתי נפרד מההתמחות של הארגון.
2. הצגת הפרויקט האישי בפני כל משתתפי הסדנה.
3. הגשת דו"ח מסכם על הפרויקט האישי – שווה ערך לעבודה סמינריונית.

Course description
Workshop in children and digital technology
Dr. Ronit Kampf

In the workshop students will develop a project in the field of digital technology and children while internship in a company focusing on this field

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת