חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  הומוגניות או הטרוגניות: ספרות הילדים הישראלית בין כור היתוך
   
0602-6155-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1000-1200497 גילמןסמינר ד"ר הלוי רימה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הומוגניות או הטרוגניות: ספרות הילדים הישראלית בין כור היתוך לפלורליזם תרבותי
ד"ר רימה שיכמנטר

המתח בין חזון החברה ההומוגנית, במתכונת כור ההיתוך, לתביעות להכרה בזכותן לקיום של תרבויות שונות מלווה את החברה הישראלית מאז הקמת המדינה ועד ימינו. ספרות הילדים והנוער שראתה אור בישראל לא רק נתנה ביטוי למתח זה, אלא לעתים אף שימשה כמרחב שבו התמודדה החברה הישראלית עם הסתירות הנובעות משתי הדרישות השונות. בעשורים האחרונים, עם התגברות ההכרה בלגיטימיות הקיום של זהויות שונות, עומדת ספרות הילדים הישראלית בפני אתגר כפול: מחד גיסא לשמש כאמצעי ליצירת המשכיות של תרבות הלאום ומאידך גיסא להיות שופרן של תפיסות של הפלורליזם תרבותי.
בקורס נבחן את האופן שבו ביטאו הטקסטים הספרותיים לילדים את המתח בין הומוגניות תרבותית לפלורליזם תרבותי. בין היתר נראה כיצד הוצגו בעבר ומוצגים בהווה מפגשים בין-תרבותיים, נעמוד על הייצוג הטקסטואלי והחזותי של בני לאומים שונים ותרבותם ונבדוק את עמדת הטקסטים כלפי סוגיות של זהות והזכות לביטוי תרבותי. גם אמצעים אחרים לביטוי עמדה בסוגיות אלה – כמו למשל באמצעות תרגום או הוצאה מחודשת של קלאסיקה – יזכו לתשומת לב בקורס.
באמצעות הקריאה בטקסטים מקוריים ומתורגמים ינסה הקורס להוכיח כי בניגוד למצופה, בספרות הילדים שראתה אור בשנים עברו ניתן היה למצוא עמדה אמביוולנטית כלפי מדיניות כור ההיתוך, ואילו ספרות ילדים הרואה אור בשנים האחרונות מבטאת לא פעם עמדה עמומה ומלאת סתירות כלפי רעיונות של פלורליזם תרבותי
בקורס נקרא מיצירותיהם של ימימה אבידר-טשרנוביץ, לאה גולדברג, אסטריד לינדגרן, נעמי שמואל, סיריל האן ואחרים.
Course description
Homogeneity or Heterogeneity: Israeli Children’s Literature
Between the Melting Pot and Cultural Pluralism

Rima Shikhmanter

The tension between a homogenous social vision in the form of a melting pot and the demand for the recognition of the right of existence of diverse cultures has accompanied Israeli society since the establishment of the State through to today. The children’s and young adults’ literature published in Israel has not only given expression to this tension but also frequently served as a space in which Israeli society has dealt with the conflict between the two trends. In recent decades, as recognition of the legitimacy of various identities has grown, Israeli children’s literature has faced a dual challenge: to serve as a means for preserving the continuity of the national culture on the one hand and to be the voice of cultural pluralism on the other.
In this course, we shall examine the way in which children’s literature gives expression to this tension. Among other things, we shall see how cross-cultural encounters have been presented in the past and present, investigate the textual and visual representations of different nationalities and their culture, and discuss the textual attitude towards issues of identity and the freedom of cultural expression.
Via a reading of original and translated texts, we shall seek to demonstrate that, contrary to expectation, earlier children’s literature exhibited an ambivalent attitude towards the melting pot policy while that published in more recent years frequently displays a hazy and conflictual attitude towards the ideas of cultural pluralism.
The authors from whose works we shall read include Yemima Tchernovitz-Avidar, Leah Goldberg, Astrid Lindgren, Naomi Samuel, Cyril Hahn, and others.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת