חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  לגדול דיגיטלי: ילדות וילדים בעידן הדיגיטלי
  Born Digital: Children and Childhood in the Digital Age                                              
0602-6143-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1400-1600262גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר קמפף רונית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

לגדול דיגיטלי: ילדות וילדים בעידן הדיגיטלי
ב-2001 טבע מארק פרנסקי את המונח "ילידים דיגיטליים" המתייחס לצעירים שנולדו אחרי 1980 כשטכנולוגיות חברתיות הופיעו לראשונה ברשת (למשל, Usenet, Bulletin Boards). המונח הזה מתייחס למי שגדלים בסביבה דיגיטלית של אתרי רשתות חברתיות, בלוגים, נגני מוסיקה, משחקי מחשב ועולמות וירטואליים. לכן הם תופשים את העולם הדיגיטלי כחלק בלתי נפרד מחייהם ודוברים את השפה הדיגיטלית בצורה שוטפת ורהוטה. הסמינר מתמקד בילידים דיגיטליים צעירים בגילאי 0-13, אך יתייחס גם לילידים דיגיטליים בגילאי העשרה ובשנות העשרים לצורך השוואה. לסמינר, שלוש מטרות עיקריות. תחילה, נבחן את מאפייני המדיה הדיגיטליים שאותם צורכים הילדים, כיצד הם משתמשים בהם וכיצד דפוסי השימוש משפיעים על התפתחותם הרגשית והחברתית בגילאים מאוחרים יותר. לאחר מכן נדון כיצד החיים הדיגיטליים משפיעים על תפישותיהם כלפי זהות, פרטיות, פיראטיות ולמידה. ולבסוף, נערוך השוואה בין תפישות הילידים הדיגיטליים כלפי ההיבטים לבין תפישות הוריהם. לצד דיון תיאורטי ומחקרי בהיבטים מרכזיים שקשורים לילידים דיגיטליים, ננתח במסגרת הקורס טקסטים דיגיטליים שיוצרים ילדים בישראל ובעולם (למשל, בלוגים, אוואטארים, פרופילים באתרי רשתות חברתיות, סרטוני וידאו ביוטיוב) כדי לבחון כיצד ההיבטים מוצגים בהם.

Course description
Born digital: Children and childhood in the digital age
Marc Prensky coined the term digital natives in 2001 focusing on young people born after 1980 when social technologies such as Usenet and Bulletin Boards came online. The term refers to young people growing up in a digital environment of social network sites, blogs, computer games and virtual worlds. Therefore, they perceive the digital world as integral part of their daily lives and speak the digital language fluently. The seminar focuses on digital natives in the age of 0-13 but is also going to refer to older ones. The seminar has three main goals. First, we are going to examine the characteristics of digital media that young people consume, how they consume them and how consuming these media impacts the emotional and social development of young people in older ages. Then we are going to explore how digital technologies impact young people's perceptions of identity, privacy, piracy and learning. Finally, we are going to compare how young people perceive these aspects and how their parents perceive them.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת