חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  החינוך לטבע בתרבות הילד
  Concept of Nature in Childrens' Culture  
0602-6139-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1600-1800261 גילמןשיעור ד"ר אבן זהר בשמת
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

שם הקורס: החינוך לטבע בתרבות הילד

שם המרצה: ד"ר בשמת אבן-זהר
שיעור, תשע"ה

תוכן הקורס:
הקורס יעקוב אחר שינויים בתפיסת "הטבע" שחלו בתרבות האירופית והעברית מאז המאה ה-18. באופן ספציפי בתפיסות שהוחדרו דרך מערכת החינוך, כולל ספרות הילדים: החל מהחינוך המדעי למבוגרים בתקופת ההשכלה, עבור ב"סיפורי הטבע" של אמצע המאה ה-19, ותרגומיהם לעברית בראשית החינוך העברי בא"י, וכלה בתוכניות החדשניות של מערכת החינוך בישראל דהיום, המקדמות את מושגי ה"קיימות" (Sustainability).
במסגרת הקורס נזהה מעבר של דגמים ממערכת המבוגרים למערכת הילדים, נבדוק את תהליכי השינוי שחלו בתפיסות החברתיות בתחומים כגון המוסר ובעלי החיים, ונבחן בהקשר זה את "צער בעלי חיים", את תופעת הצמחונות והטבעונות ואת צמיחת החקלאות הכימית ובעקבותיה החקלאות האקולוגית.

חובות התלמידים:
- קריאה של המקורות לקראת כל שיעור.
- הגשת עבודה קטנה על חומר המקורות במהלך הסמסטר
- עבודת סיום קורס.

Course description
 Concept of Nature in Childrens’ Culture
Basmat Even-Zohar PhD

The course will discuss changes in the perception of “Nature” in both European and Modern Hebrew cultures since the 18th century, specifically in notions which were introduced via the educational system, including Childrens’ Litereature: Beginning with the scientific education of adults during the Enlightenment period, through “Nature Stories” of the mid-19th century and their translations into Hebrew at the beginning of Modern Hebrew education in Ottoman Palestine, up to the most recent innovative programs of Israeli education today, promoting concepts of Sustainability.
We shall look into transfer of models from the adult system into the children’s system, and into processes of change in societal concepts such as morals and animals. In this context we shall also examine phenomena such as the “Society for Prevention of Cruelty to Animals”, the appearance of vegetarianism, the emergence of chemical agriculture and following it, of ecological agriculture

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת