חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מה קרה לכיפה אדומה בדרך למאה ה-20?
  What Happened to Little Red Riding Hood On the Way to the 20  
0602-6127-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1200-1400497 גילמןסמינר פרופ שביט זהר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
זהר שביט
מה קרה לכיפה אדומה בדרך למאה ה-20?
סמינר, סמסטר ב' תשע"ה, 12:00-10:00

"כיפה אדומה" התחילה את דרכה כטקסט שנועד למבוגרים ונכתב למטרות סאטיריות (שרל פרו) והמשיכה את דרכה כמעשייה שנכתבה כביכול מפי העם כחלק מבנייתה של מורשת לאומית (האחים גרים). רק מאוחר יותר הפכה לטקסט קאנוני לילדים. במהלך גלגוליה שונה טקסט כמעט ללא היכר כדי להתאים לצרכים ולמטרות שכוון לתת להם מענה.
במהלך הקורס נבחן את הזיקות בין המעשייה שהופיעה תחת הכותרת "כיפה אדומה" ובין המושגים המשתנים של ילד ושל ילדוּת ובינם ובין התפקידים השונים שמילא הטקסט מהמאה ה-18.
בקורס נדון במגוון של נוסחים לשוניים של כיפה אדומה, ובכלל זה סאטירות ופארודיות על הטקסט. כמו כן נקרא וננתח טקסטים לא-לשוניים של :כיפה אדומה", בעיקר איורים, חפצים, סרטי קולנוע, פרסומות ומשחקי ילדים.
Course description

Zohar Shavit
What happened to Little Red Riding Hood on its way to the 20th century?
Seminar, Tuesday 2014, 2nd semester, 10:00-12:00

Little Red Riding Hood began as a text addressing adults and was employed for satirical purposes (Charles Perrault); it eventually turned into a fairytale, allegedly passed down from the people, with the objective of constructing a supposedly national heritage (The Brothers Grimm). Later it became part and parcel of the canonical repertoire of fairytales. During its evolution the text was changed considerably in order to meet various needs and demands.

The seminar will focus on the linkages between the fairytale entitled "Little Red Riding Hood" and the changing notions of child and childhood, and between these and the circumstances under which it was written, as well as the various roles attributed to the text since the 18th century.

The discussion will deal with a variety of verbal texts of Little Red Riding Hood, including parodies and satires, and non-verbal texts, mainly illustrations, artifacts, movies, commercials and children's games.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת