חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  נעורים בחברה היהודית והנוצרית באירופה הקדם-מודרנית
  Jewish and Christian Adolescence in Pre-Modern Europe                                                
0602-6118-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1400-1600317אגילמן - מדעי הרוחסמינר ד"ר ברנר טלי מרים
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

נעורים בחברה היהודית והנוצרית באירופה הקדם מודרנית
טלי ברנר

תאור הקורס
קורס זה יתמקד בחייהם של בני נוער יהודים ונוצרים במרכז ובמערב אירופה בימי הביניים התיכוניים ובראשית העת החדשה (1200-1750 לערך). מטרת הקורס תהיה לערוך היכרות עם חייהם של בני הנוער ולהבין כיצד נתפסו הנעורים בעיני בני התקופה. כמו כן, נעמוד על הסוגיות המתודולוגיות וההיסטוריוגרפיות המרכזיות העולות מחקר הנעורים בפרט, וההיסטוריה החברתית בכלל, ונכיר את המקורות הראשוניים מהם ניתן ללמוד על חייהם של בני הנוער.
בקורס ייבחנו מקורות ראשוניים שטרם נבחנו בהקשר של חקר הנעורים: חיבורים אוטוביוגרפיים, חוקים, חוזים, ספרות המתארת מנהגים וטקסים, ספרי מוסר והדרכה, ספרי הלכה ועוד, תוך התייחסות בניתוח לאופי הייחודי של הטקסטים השונים. בנוסף נקרא ספרות מחקרית שתתן ביטוי למחקר הנעורים כפי שהתפתח בעשורים האחרונים.

Course description

Jewish and Christian Adolescence in Pre-Modern Europe
Tali Berner

This class will concentrate on the lives of Jewish and Christian adolescents in central and western Europe in the Medieval and Early Modern periods (ca. 1200-1750). The goal of the class will be twofold: to learn about the lives of young people, and to gain a better understanding of the concept of youth in these societies. We will explore the various methodological and historiographical questions arising form the subject matter.
Special attention will be given to primary sources such as ego documents, regulations, laws, contracts, response, and moral literature. In addition we will read recent research and familiarize ourselves with current approaches to the study of youth and adolescents.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת