חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מהו ילד בפסיכואנליזה?
  What is a Child in Psychoanalysis?                                                                   
0602-6114-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1200-1400455גילמן - מדעי הרוחסמינר ד"ר אלדמע חגית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מהו ילד בפסיכואנליזה?
"המיניות הילדית איננה חתיכת קרחון שהילד, מעמדתו הבלתי בשלה, מאמץ לעצמו מתוך בנק הקרח העצום של המיניות הבוגרת" (לאקאן). מהי אם כך המיניות הילדית? מהי ביחס למיניות של האדם הבוגר? האם הפסיכואנליזה מניחה שהילדות איננה תמימה כפי שהיינו רוצים לחשוב? האם הפסיכואנליזה מניחה שלבים של התפתחות מן הילד אל המבוגר או שהיא מבנה יחסים אחרים ביניהם?
קורס זה יעסוק בשאלות אלה דרך מושגי יסוד בפסיכואנליזה הקשורים למקומו של הילד ושל הילדות בהתנסות הנפשית. המיניות, האובייקטים של הילדות, פנטזיה חלום ומשאלה, הזיות ילדות, משחקים ודרכי חשיבה. כמו כן יידונו מחלוקות מטאפסיכולוגיות וייבחן ההבדל בין תפיסות התפתחותיות (פיאז'ה, אריקסון, בינה ואחרים) לבין תפיסות מבניות (לאקאן, וויניקוט, מלני קליין, ואחרים) של הילדות.

נושאים בהם יעסוק הקורס:
1. ההבחנה בין הילד למבוגר בפסיכואנליזה: הדחקה ראשונית ומשנית, תסביך האדיפוס ופתרונו.
2. מיניות ילדית ומושג הדחף אצל פרויד
3. מיתוסים של ראשית בתפיסתו של פרויד
4. הילדות – נוסטלגיה או טראומה?
5. היחסים עם האובייקט בתפיסה הפסיכואנליטית:
- בחירת אובייקט (פרויד), האובייקט המעברי (וויניקוט), אובייקט הסיבה (לאקאן),
- האובייקט החלקי (קליין) והאובייקט של ההזדהות.
6. ההבחנה בין המינים וההבדל המיני בילדות
7. האם הפסיכואנליזה היא שיבה אל הילדות?
8. פנטזיות של ילדות, הזיות של בגרות
9. הילד וההמצאה
10. המקרה של הנס הקטן

דרישות הקורס:
נוכחות חובה
קריאת מאמרים במהלך הסמסטר וכתיבת תרגילים קצרים עליהם
כתיבת עבודת סיום
Course description
What is a Child in Psychoanalysis?
Dr. Hagit Aldema

What is infantile sexuality in relation to genital sexuality? Does psychoanalysis assumes a child who lacks naivetי as we would wish him/her to be? Does psychoanalysis assume stages of development from childhood to adulthood or does it refer to another kind of relations between them (an overlap, or a retrospective dependence)?
This course will address these questions through fundamental concepts in psychoanalytic thought, concepts that account for the place of the infant and of infancy in psychical reality. Such are: sexuality, the objects of childhood, fantasy dream and wish, infantile delusions, games and modes of infantile thought. The course will also address meta-psychological debates and will examine the difference between developmental conceptions and structural conceptions of childhood.

Participants are required to be present at the meetings of both lecture and tutorial.
Obligations during the semester include reading of articles and short assignments, and a final paper

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת