חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  פרויקט מחקר ועבודת תזה
  Research Project and Theses  
0602-6112-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1600-1800102 כיתות דן דודסמינר ד"ר ברנר טלי מרים
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
פרויקט מחקר ועבודת תזה  
ד"ר טלי ברנר
הקורס מיועד לתלמידים המתעתדים לכתוב עבודת תזה בתכנית לתרבות הילד והנוער ונמצאים בשלבים שונים של כתיבת עבודתם. מטרת הקורס לסייע לתלמידים לגבש את נושא המחקר, את שאלות המחקר ולברר את הבעיות המתודולוגיות והתיאורטיות הכרוכות במחקר המוצע.

במהלך הקורס יעסקו התלמידים בכתיבת טיוטה ראשונית של הצעת המחקר שלהם ויציגו אותה (פעמיים) לפני הכיתה כדי לקיים דיון ודיאלוג מפרים עם המרצה והתלמידים.
Course description
DOING A RESEARCH PROJECT  
Dr. Tali Berner
This course is designed for students who intend to write a master’s thesis in the Program for the Research of Childhood and Youth, and are at the first stages of writing. Our goal would be to assist in writing the research proposal and discuss methodological and theoretical issues connected to the proposed research.
In the course of the semester the students will write an initial draft of their research proposals and will present it twice in class, to spark a discussion and dialog with fellow students and the instructor.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת