חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  שיטות מחקר בתרבות הילד והנוער
  Research Methods in Children and Youth Culture  
0602-6014-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1000-1200306 גילמןשיעור ד"ר ברק-ברנדס סיגל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
שיטות מחקר בתרבות הילד והנוער
תיאור הקורס
הקורס מציג מושגי יסוד בשיטות המחקר האיכותניות במדעי החברה ואת כלי המחקר המשמשים אותן, תוך התמקדות בארבעה עניינים:
• הצגת המאפיינים הייחודיים של גישות מחקר איכותניות (בשונה מכמותיות)
• סקירת שיטות לאיסוף נתונים ולעיבודם
• שאלות אתיות
• עריכת ראיונות עם ילדים (והתנסות מעשית בכך)
כל אלה יבחנו לאור סוגיות ייחודיות להשתתפותם של ילדים ונוער במחקר האקדמי כגון יחסי היררכיה בין ילדים ומבוגרים, רצונם של הילדים לרצות מבוגרים, האפשרות לשתף את הילדים בביצוע המחקר ועוד.
Course description
 

Children and Youth Culture: Research Methods
Class
Dr. Sigal Barak Brandes

The course introduces the key concepts of social sciences qualitative research methods, as well as research tools employed by them, while focusing on four points:
• Introduction of features unique to qualitative (as opposed to quantitative) research approaches
• Review of data collection and processing methods‏
• Questions of ethics
• Interviews with children (practical experience)
These are to be examined in light of issues unique to children and youth participation in academic research, such as children-adults hierarchy, children’s will to please adults and the option of having children partake in the actual research, to cite but few.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת