חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  טלוויזיה וילדים בעידן של ריבוי מסכים
  Television, Youth and children in a multi-screen era  
0602-6011-01
מדעי הרוח
סמ'  א'0800-1000306 גילמןשיעור ד"ר ברק-ברנדס סיגל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

טלוויזיה וילדים: צפייה, צופים, ציפיות

תיאור הקורס
הטלוויזיה יכולה לבדר, לחנך ולהכיר לילדים אנשים, מקומות, תופעות ותרבויות שאולי לא יחשפו אליהם בדרך אחרת. תכניות טלוויזיה עשויות להציע מודלים לחיקוי שאולי ישפרו את התנהגות הילדים. מצד אחר, ילדים עלולים ללמוד מהטלוויזיה דברים לא ראויים, שעלולים להזיק (למשל) לבריאותם ולהישגיהם הלימודיים.
הקורס יבחן את הזיקה בין טלוויזיה וילדים החל מגיל ינקות ועד גיל ההתבגרות ויעסוק בייחודיות של ילדים ונוער כקהל צופים, תוך התייחסות להרגלי צריכה ויכולות הבנה של תכני טלוויזיה, התמקדות בהשפעות הטלוויזיה ובתכנים בעלי השלכות מיוחדות על ילדים ונוער (מין, אלימות, פרסום), בין היתר בהתייחס לתהליכי גיבוש הזהות אצל ילדים ובני נוער.
במהלך הקורס יוצגו ציפיות שהתפתחו באקדמיה באשר לזיקות בין ילדים וטלוויזיה ודרכים אפשריות להתערבות חינוכית והורית למניעת נזקים אפשריים שעלולים להיגרם עקב הצפייה והחשיפה לתכנים מזיקים. בנוסף , תיבחן הסינרגיה הקיימת כיום בין הטלוויזיה והאינטרנט, לאור המקום המרכזי של האינטרנט בהקשר של העולם הטלוויזיוני כיום.

Course description
Television and children: Viewing, Viewers, Prospects
 
Television definitely has a good side. It can entertain or educate, and can introduce kids to people, places or cultures which they might not otherwise be exposed. Programs can influence children to change the behavior for the better. However, the reverse can also be true: kids will undoubtedly learn things from TV that are unwanted, and it can have negative consequences for their health and academic performance.
This course will examine the effects of television on the developing child, from
infancy through adolescence. The course will address the uniqueness of children and adolescents as audiences, taking into consideration their unique consumption habits and understanding abilities of television content; focusing on content with special implications for young audiences, such as sex, violence, advertising and also discussing television's effects on identity formation. The course will inspect various options for intervention in the television-children dyadic relationship, such as parental mediation and media literacy.
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת