חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ג

  סוגיות נבחרות בדיני חוזים
  Selected Topics in Contract Law  
1411-7043-01
 
סמ'  ב'1900-2030103 טרובוביץ משפפרוסמינר ד"ר דנציגר יורם
דרישות קדם  
 
 
סילבוס מקוצר
סוגיות נבחרות בדיני חוזים – ד"ר יורם דנציגר
Selected Topics in Contract Law
במסגרת הפרוסמינריון נעמוד, בין היתר, על משמעותו המיוחדת של החוזה מנקודת ראות משפטית, חברתית וכלכלית. נתמקד במשקלו המכריע של רצון הצדדים כבסיס לתוקפה של ההתחייבות החוזית, תוך התייחסות לתפקידיו של בית המשפט בתחום דיני החוזים (כפרשן וכמשלים חוסרים) ולהתערבותו בחופש החוזים במקרים בהם מדובר בחוזה בלתי חוקי, בחוזה בלתי מוסרי ובחוזה הנוגד את תקנת הציבור.
כן נבחן את המקרים בהם מתערב בית המשפט באוטונומיית המתקשרים בחוזה כשמתעורר צורך להבטיח הגנתו של הציבור או של קבוצות מיוחדות בתוכו. עוד נתייחס להשפעת עקרון תום הלב בדיני החוזים, ונבדוק את הגישות השונות לעניין החלתם של ערכי היסוד של השיטה בדיני החוזים.
סילבוס מפורט


1411-7043-01 סוגיות נבחרות בדיני חוזים
Selected Topics in Contract Law
שנה"ל תשע"ג | סמ'  ב' | ד"ר דנציגר יורם

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

אוניברסיטת ת