חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ג

  רגולציה: אתגרים משפטיים, דמוקרטיים ופוליטיים
  Regulation-Legal,Democratic and Political Challenges  
1411-6054-01
סמ'  א'1500-1630203 טרובוביץ משפשיעור גב' ידין שרון
סילבוס מקוצר

רגולציה: אתגרים משפטיים, דמוקרטיים ופוליטיים – גב' שרון ידין

 

Regulation – legal, democratic and political challenges

 

תפיסות-עבר של הרגולציה כ- Red-Tape בלבד – נטל בירוקרטי עודף שיש לצמצמו ככל הניתן – הוחלפו בהבנה של הרגולציה ככלי ממשלי מרכזי ונחוץ בהכוונת המשק והמדיניות הציבורית, שיש בכוחו לשכלל אספקה של שירותים וצריכה של מוצרים. תפקיד-מפתח זה של רגולציה ורגולטורים מזמן בחינה עדכנית של ההשלכות המשפטיות, הדמוקרטיות והפוליטיות של פעילות זו. בקורס נעמוד על אופייה המשתנה של הרגולציה במדינה המודרנית, ההצדקות לה והביקורות עליה, ונכיר את הכלים המגוונים העומדים לרשות הרגולטורים ("הרגולציה החדשה"). כן נדון ביחס שבין המשפט והרגולציה – במובנה כסט של טקטיקות ואסטרטגיות רגולטוריות, מוסדות רגולציה, הבניית תהליכים רגולטוריים, יעדי הרגולציה וכו'. הקורס יתמקד ברגולציה על המגזר העסקי והפיננסי, תוך הדגמה על מקרי-בוחן בולטים ברגולציה הישראלית. בין הפרשיות בהן נעסוק: אסדרת שוק הגז סביב ועדת ששינסקי; הצלת ערוץ 10 והארכת הזיכיון; הסדרי אכיפה מיוחדים במערכת הפיננסית (בנקים ובתי השקעות) במסגרת "חוזים רגולטוריים"; הסדר התמלוגים בין כיל למדינה בעניין קציר ים המלח; רפורמות במערכת הבנקאות והמשבר הפיננסי; ועדת טרכטנברג לשינוי חברתי-כלכלי ומגוון פרשיות-מפתח נוספות בעיצוב המשק הישראלי. הניתוח ייתמך בתיאוריות מתחום המשפט המנהלי, הכלכלה ומדע-המדינה ותיאוריות רגולטוריות קלאסיות ועדכניות כאחד.

 

מרכיבי הציון: בחינה סופית 100%.

 

אופן הבחינה: עם ספרים.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת