חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ג

  הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות - מבוא היסטורי
  Hebrew Narrative Prose of the 19th & 20th C: Historical Intr  
0680-1001-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1600-1800223 גילמןשיעור פרופ הולצמן אבנר
סמ'  ב'1600-1800223 גילמןשיעור
סילבוס מקוצר
                 Hebrew Prose
קורס-מבוא מקיף זה סוקר וממפה את הסיפורת העברית שנכתבה מראשית תקופת ההשכלה ועד ימינו אלה על יוצריה הבולטים והמגמות הפואטיות המרכזיות שהסתמנו בה. פרקיו העיקריים: ראשית הסיפורת – הסאטירה והאוטוביוגרפיה המשכילית; הרומן המשכילי בשיאו; 'דור המעבר' בשלהי המאה התשע-עשרה; הנוסח של מנדלי מוכר ספרים והשפעתו; לידת הסיפורת העברית המודרנית; הסיפורת בין שתי מלחמות העולם; יצירתו של ש"י עגנון; 'דור בארץ' ודור המדינה בסיפורת הישראלית; מניאו-ריאליזם לפוסט-מודרניזם.
 
Course description

Hebrew Narrative Prose of the 19th and 20th Centuries A Historical SurveyThis comprehensive course is dedicated to a historical survey of Hebrew narrative fiction written since the beginning of the 19th century to the present day, introducing its prominent writers and major trends. Among Its chapters: The era of enlightenment; beginnings of Hebrew modernism; between the two World Wars; S. Y. Agnon; the 1948 generation and the statehood generation; from Neorealism to Postmodernism.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת