חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ב

  טכנולוגיות מידע ותקשורת
  INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES  
1085-1008-01
מדעי החברה | תקשורת
סמ'  ב'1600-1800201 נפתלישיעור ד"ר שגב אלעד
דרישות קדם   בחינה  
סילבוס מקוצר

מטרת הקורס הינה להקנות לתלמידים היכרות עם מגוון טכנולוגיות התקשורת החדשניות, ובהן תקשורת מתווכת מחשב בכלל ורשת האינטרנט בפרט. מאפייני היסוד של טכנולוגיות אלה, שימושיהן, וההשלכות החברתיות, התרבותיות, הפוליטיות, הפילוסופיות והמשפטיות שלהן יידונו בקורס המקיף את המגמות העכשוויות בחקר הסייברספייס.

Course description

The course is designed to familiarize students with a variety of innovative communication technologies, including computer-mediated-communication (CMC) and the Internet. These and their social, cultural, political, philosophical, and legal implications will be discussed in a course that will present the latest trends in cyberspace research

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת