חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ב

  למידה מתמטית אינטגרטיבית בבית הספר
  INTEGRATIVE LEARNING IN SCHOOLS  
0769-1053
חינוך
קבוצה 01
סמ'  ב'1415-1545006 שרתשעור ותר ד"ר ברקאי רותי
סילבוס מקוצר
בקורס זה נתמקד בגישת הוראה אינטגרטיבית בכיתת המתמטיקה בבית הספר. בקורס נדגיש הקשרים בין רעיונות ונושאים מתמטיים שונים. כמו כן נבחן את הוראת המתמטיקה תוך התייחסות וקישוריות למגוון רחב של תחומי דעת.
Course description
This course will focus the integrative approach to teaching in the mathematics class at school. The course will emphasize the relations between different mathematical ideas. As well, we will observe the mathematics teaching while referring and linking to a wide range of subjects.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת