חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ב

  למידה חישובית:מודלים גרפיים הסתברותיים.
  MACHINE LEARNINIG:PROBABILISTIC GRAPHICAL CLINICAL DOMAIN  
0368-3063
מדעים מדויקים
סמ'  א'1600-1900007 שרייבר מתמטישיעור ד"ר רוזן-צבי מיכל
דרישות קדם   בחינה   אתר  
סילבוס מקוצר


דרישות הקורס:
הקורס יכלול כשמונה תרגילים במהלך הסמסטר כולל תרגיל המצריך כתיבת קוד ובחינה בסיום הקורס.

 כ - 40% מהציון הסופי יקבע על ידי התרגילים והיתר על פי ציון הבחינה.  

 הקורס מיועד לתמידי שנה ג בתואר ראשון ותלמידי תארים מתקדמים.

  סילבוס:  
הקורס יעסוק ברשתות בייזניות ובגרפים לא מכוונים ובאפליקציות של שיטות אלו לעולם הרפואה.  הקורס יכלול סקירה קצרה ולא ממצה של תיאורית הסתברות ותורת הגרפים ויתמקד בלמידת משתנים ושערוך התפלגויות (inference) במודלים גרפים הסתברותיים. 
הקורס יתבסס על מספר ספרים ומחקרים מהעת האחרונה. אתר אינטרנט עם תכנים הקושרים לקורס יפורסם בקרוב. ספר מרכזי שישמש את הקורס הוא ספרם של ניר פרידמן ודפנה קולר, Probabilistic Graphical Models: Principles and Techniques

 

 להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת