חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא ליזמות חברתית
  Social Entrepreneurship                                                                              
1884-0201-01
סמ'  א'1600-1800103נפתלי - מדעי החברהשיעור ד"ר אבו ענבל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יעסוק ברקע ההיסטורי והכלכלי ליזמות חברתית בעולם ובישראל; בחלקו הראשון הקורס נעסוק במקורות האידאולוגים הכלכליים והחברתיים של היזמות החברתית ובמושגים המקיפים ומרכיבים את עולם היזמות החברתית (עמותה, קרנות, פילנתרופיה, ארגוני שינוי, אקטיביזם חברתי ועוד). החלק השני יעסוק במודלים שונים הקיימים בעולם המשלבים בין מרכיבים עסקיים לחברתיים - עסקים-חברתים, קואופרטיבים , פרוייקטים מניבי הכנסות בעמותות ועוד. וחלקו האחרון של הקורס יעסוק בהיבטים ארגוניים וניהוליים של מיזמים חברתיים – מדידה והערכה, משאבי אנוש ומערך המשילות.

הקרס ילווה בהרצאות אורח של דמויות מפתח בשדה היזמות חברתית – משקיעים, יזמים ומנהלים.

סילבוס מפורט


1884-0201-01 מבוא ליזמות חברתית
Social Entrepreneurship
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר אבו ענבל

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת