חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  גזענות והמאבק בה: מתיאוריה למעשה
  Fighting Racism: Theory and Practice  
1883-1002-01
סמ'  א'1600-1800109 כיתות דן דודשיעור מר חסאן שרף
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מהי גזענות? איך היא באה לידי ביטוי בחברה בישראל? מהו המחיר החברתי של גזענות? על אלו ערכי יסוד חברתיים אנו מוותרים כשאנו מאפשרים לה לצמוח בחברה שלנו? את מי השיח על הגזענות משרת? מה התפקיד האזרחי שלנו במיגור תופעת הגזענות ומהם האמצעים שארגונים חברתיים שונים נוקטים על מנת למגר את הגזענות או להפחית את ביטוייה?

בקורס זה נבחן את השאלות הללו ונקבל תשתית תיאורטית המשולבת בהתנסות מעשית בארגונים ללא מטרת רווח ובפרויקטים חברתיים שונים ונקיים דיון בקונטקסט הישראלי המורכב תוך זיהוי ואפיון יחסי הכוחות השונים הפועלים במרחב הציבורי.

בחלק התיאורטי של הקורס נעמוד על ההגדרות השונות של הגזענות ונבחן דוגמאות לביטויי גזענות במערכות הציבוריות והחברתיות הסובבות אותנו: מערכת החינוך, מערכת הבריאות, שוק העבודה, דיור, פוליטיקה, חקיקה ותקשורת. בנוסף, ננתח את ביטויי הגזענות גם בין קבוצות אוכלוסייה שונות, אך גם בתוך הקבוצות עצמן ונתייחס לדרכי המאבק בגזענות תוך למידת מקרים של  מאבקים נגד גזענות בעולם ובישראל. בחלק זה אף נדון לעומק בתפקיד האזרחים והחברה האזרחית במאבק בתופעה.

בחלק המעשי של הקורס הסטודנטים המשתתפים ירחיבו את הבנתם לגבי הדרכים בהם פועלים ארגונים בחברה האזרחית על מנת להיאבק בתופעת הגזענות תוך השתלבות בפעילות מעשית בארגונים שונים וייזום פרויקטים עצמאיים. באופן זה יזכו הסטודנטים להכיר מקרוב פרקטיקות שונות הפונות לקהלי יעד מגוונים: ילדים, בני נוער, מקבלי החלטות ועוד. הסטודנטים ימלאו תפקידים שונים כמו הדרכה, שיווק, העלאת מודעות, מחקר ופעילות ציבורית. לחילופין תינתן לסטודנטים האופציה ליזום פרויקט עצמאי משלהם בקמפוס או מחוצה לו שמטרתו להגביר מודעות/ להיאבק בגזענות או להעלות את הנושא לדיון מושכל לשיח הציבורי באמצעות מעגלי שיח בקמפוס או מחוצה לו.

מבנה הקורס:
במסגרת המפגשים הכיתתיים הזמן יתחלק בין לימוד תיאורטי של הסוגיות לבין עיבוד של הפרויקט המעשי וקישור שלו לחומר התיאורטי. סה"כ יתקיימו 10 מפגשים כיתתיים ו- 3 מפגשי הנחיה במהלך הסמסטר ו- 25 שעות של פעילות מעשית –בארגונים שונים או ביוזמה עצמית של הסטודנטים.

 

הרכב הציון:
השתתפות מלאה ופעילה בשיעורים 10%

פעילות מעשית לקידום מטרות חברתיות 40%

הגשת עבודת מסכמת: 50%

הגשת העבודה עד לתאריך 11.2.2018


אוניברסיטת ת