חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  דמוקרטיה, אזרחות פעילה ואקטואליה - בין תיאוריה למעשה
  Democracy, active citizenship and current events - from theory to practice  
1883-1001-01
סמ'  ב'1800-2000105 נפתלישיעור פרופ גמאל אמל
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

זהו קורס בדמוקרטיה מעשית. דמוקרטיה איננה מלת קסם על אף שאיננה רעיון אינטואיטיבי. דמוקרטיה מבוססת על רעיון פשוט; היא חייבת שהאזרחים יבצעו אותה באופן יומיומי, כדי שהיא תהיה מה שהיא אמורה להיות.

בהתבסס על תפיסה זו, הקורס נועד להמחיש את הזיקה העמוקה בין דמוקרטיה למעורבות אזרחית, לאלה שמעוניינים לתרום לשימור ההוויה הדמוקרטית.

 

במישור התיאורטי, הקורס ימחיש שבספרות המקצועית דמוקרטיה מוצגת כתפיסה רעיונית ומערכת ארגונית, המסדירה את אורחות החיים של קבוצות בני אדם השונים האחד מהשני ויש להם אינטרסים שונים ואף, פעמים רבות, מנוגדים. למרות מורכבותה, דמוקרטיה הצליחה להפוך לסוג המשטר הרצוי ביותר בקרב מרבית בני האדם. החתירה לדמוקרטיה מאפיינת את מרבית החברות האנושיות.

 

אחד המניעים המרכזיים לצמיחתה של הדמוקרטיה היא מידת המעורבות האזרחית והנכונות של האזרחים לקחת על עצמם חלק מנטל ניהול חייהם המשותפים. מעורבות אזרחית יש בה כדי לצמצם את התלות בשלטון ולהגביל את מידת מעורבותו בחיי האזרח הממוצע. מידת המעורבות האזרחית קשורה עמוקות להון החברתי, אשר משקף את מידת הקישוריות החברתית של האזרחים השונים והיכולת שלהם להמיר את הרשתות החברתיות שבהן הם מעורבים להנעה של תהליכים חברתיים.

על אף שתהליך זה נמשך מורכב ואבסטרקטי, אנחנו מבצעים אותו באופן יומיומי. כדי לשמור על הדמוקרטיה אנחנו לוקחים על עצמנו את החלק הארי של ההוויה הדמוקרטית. איכותה של הדמוקרטיה תלוי במחויבותנו כלפיה.

 

במישור המעשי, קורס זה נועד לשקף לנו את האופן שבו דמוקרטיה עובדת ולהתעמק במידת חשיבות מידת מעורבותנו ביצורה של הדמוקרטיה. כמו כן, הוא נועד לאפשר למתעניינים בדמוקרטיה לתרגם אותה לשפת המעשה.

הסטודנטים המשתתפים בקורס יתנסו בפעילות חברתית במסגרת ארגונים המקדמים את הדמוקרטיה, ויתנסו במיזם או פרויקט חברתי.

 

 

מבנה הקורס:

הקורס יחשוף את המשתתפים למאפייני ומרכיבי הדמוקרטיה במשך שמונה מפגשים. שני מפגשים נוספים ישלבו בין הרצאות של פעילים חברתיים למשך שעה אקדמית, כדי לשקף את הקשר שהם יוצרים בין מעורבות חברתית, הון חברתי ודמוקרטיה לבין מפגש עם רכזת הקורס, כדי לארגן את הממד המעשי ולהכין לוח זמנים למימושו. בשלושת המפגשים הנותרים ימשיכו הסטודנטים להיפגש עם רכזת הקורס בהיבט המעשי שלו.

 

חובות הקורס:

נוכחות והשתתפות פעילה במפגשים התיאורטיים – 10%.

השתתפות פעילה ומעמיקה במיזם או פרויקט חברתי – 40%

עבודה מסכמת המשלבת את התיאוריה עם הצד המעשי – 50%. 

סילבוס מפורט


1883-1001-01 דמוקרטיה, אזרחות פעילה ואקטואליה - בין תיאוריה למעשה
Democracy, active citizenship and current events - from theory to practice
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | פרופ גמאל אמל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

אוניברסיטת ת