חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  דמוקרטיה, אזרחות פעילה ואקטואליה - בין תיאוריה למעשה
  Democracy, active citizenship and current events - from theory to practice  
1883-1001-01
 
סמ'  ב'1800-2000 שיעור פרופ גמאל אמל
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
 
 
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

זהו קורס בדמוקרטיה מעשית. דמוקרטיה איננה מלת קסם על אף שאיננה רעיון אינטואיטיבי. דמוקרטיה מבוססת על רעיון פשוט; היא חייבת שהאזרחים יבצעו אותה באופן יומיומי, כדי שהיא תהיה מה שהיא אמורה להיות.
בהתבסס על תפיסה זו, הקורס נועד להמחיש את הזיקה העמוקה בין דמוקרטיה למעורבות אזרחית, לאלה שמעוניינים לתרום לשימור ההוויה הדמוקרטית.
במישור התיאורטי, הקורס ימחיש שבספרות המקצועית דמוקרטיה מוצגת כתפיסה רעיונית ומערכת ארגונית, המסדירה את אורחות החיים של קבוצות בני אדם השונים האחד מהשני ויש להם אינטרסים שונים ואף, פעמים רבות, מנוגדים. למרות מורכבותה, דמוקרטיה הצליחה להפוך לסוג המשטר הרצוי ביותר בקרב מרבית בני האדם. החתירה לדמוקרטיה מאפיינת את מרבית החברות האנושיות.
אחד המניעים המרכזיים לצמיחתה של הדמוקרטיה היא מידת המעורבות האזרחית והנכונות של האזרחים לקחת על עצמם חלק מנטל ניהול חייהם המשותפים. מעורבות אזרחית יש בה כדי לצמצם את התלות בשלטון ולהגביל את מידת מעורבותו בחיי האזרח הממוצע. מידת המעורבות האזרחית קשורה עמוקות להון החברתי, אשר משקף את מידת הקישוריות החברתית של האזרחים השונים והיכולת שלהם להמיר את הרשתות החברתיות שבהן הם מעורבים להנעה של תהליכים חברתיים.
על אף שתהליך זה נמשך מורכב ואבסטרקטי, אנחנו מבצעים אותו באופן יומיומי. כדי לשמור על הדמוקרטיה אנחנו לוקחים על עצמנו את החלק הארי של ההוויה הדמוקרטית. איכותה של הדמוקרטיה תלוי במחויבותנו כלפיה.
במישור המעשי, קורס זה נועד לשקף לנו את האופן שבו דמוקרטיה עובדת ולהתעמק במידת חשיבות מידת מעורבותנו ביצורה של הדמוקרטיה. כמו כן, הוא נועד לאפשר למתעניינים בדמוקרטיה לתרגם אותה לשפת המעשה. הסטודנטים המשתתפים בקורס יתנסו בפעילות חברתית במסגרת ארגונים המקדמים את הדמוקרטיה, ויתנסו במיזם או פרויקט חברתי.

מבנה הקורס:
הקורס יחשוף את המשתתפים למאפייני ומרכיבי הדמוקרטיה במשך 10 מפגשים. שלושת השיעורים הנוספים יועברו על ידי מנחה הקורס וישולבו גם מרצים אורחים/פעילים חברתיים, כדי לשקף את הקשר שהם יוצרים בין מעורבות חברתית, הון חברתי ודמוקרטיה.
הסטודנטים המשתתפים בקורס יתנסו בפעילות חברתית במסגרת ארגונים המקדמים את הדמוקרטיה, ו/או יתנסו במיזם או פרויקט חברתי. בהיקף של כ 30 שעות.

חובות הקורס והרכב הציון:
נוכחות והשתתפות פעילה במפגשים התיאורטיים – 10%.
השתתפות פעילה ומעמיקה במיזם או פרויקט חברתי – 40%
הגשת עבודה מסכמת המשלבת– 50%.

הגשת המטלה עד לתאריך 8.7.2018


אוניברסיטת ת