חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  שוויון הזדמנויות בחינוך - מיתוס או מציאות אפשרית?
  Is Educational Equality a Myth or Reality?  
1883-0701-01
סמ'  א'1600-1800102 כיתות דן דודשיעור מר מקדוסי עודד
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בקורס זה נבקש להבין מדוע קיים אי-שוויון בהישגים ההשכלתיים של תלמידים מרקעים חברתיים שונים ומדוע אי-השוויון מסרב להצטמצם. הקורס יעניק מסגרת מושגית לדיון באי-שוויון, יציג תיאוריות מרכזיות מתחום הסוציולוגיה של החינוך לניתוח אי-שוויון וילווה בממצאי מחקרים אמפיריים המנסים להסביר מנגנונים לשימור ולייצור אי-שוויון. למשל, כיצד הורים והסביבה הקרובה מעצבים הזדמנויות השכלתיות ובכך תורמים לשימורו של אי-שוויון חברתי בתחום החינוך או כיצד מערכת החינוך מגיבה לשונות ברקע החברתי של התלמידים הלומדים בה ועד כמה היא יכולה לצמצם אי-שוויון זה. הקורס ישלב בין דיונים תיאורטיים במתכונת של סמינר לבין עשייה חברתית חינוכית עם בני נוער בבתי ספר מהפריפריה החברתית בישראל. הקורס מיועד לכל מי שמאמין/ה ומעוניין/ת בצמצום אי-שוויון בחינוך.

מבנה הקורס:

המפגשים האקדמיים במהלך הסמסטר יכללו דיונים בנושא אי השוויון והנחיה לקראת העשייה החברתית.

מטרת המעורבות החברתית לאפשר לנוער מכלל המגזרים בחברה לפתח תמונת עתיד הכוללת לימודים אקדמיים. במסגרת זאת, הפעילות החברתית תכלול העברת מפגשי העשרה חווייתיים לבני הנוער וחשיפתם למגוון תחומי הידע הנלמדים באוניברסיטה. העברת המפגשים תעשה תוך כדי מתן דגש על פיתוח חשיבה ביקורתית ויצירתית, טיפוח הסקרנות ועידוד המוטיבציה ללימודים.

מערכי השיעור יינתנו מראש, אך נדרשת מעורבות של הסטודנטים בהתאמתם לקבוצות המשתנות ול"אני מאמין" של כל סטודנט. כחלק מהמעורבות החברתית בני הנוער יגיעו לביקור באוניברסיטה בהדרכת הסטודנטים. הביקור כולל כניסה לספריות ולמעבדות המתקדמות ביותר והשתלבות בפעילויות לימודיות חווייתיות בקמפוס.

  • היקף העשייה החברתית יעמוד על כ 25 שעות, והיא תכלול העברת סדנאות בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים בזוגות לקבוצות של 10-15 בני נוער.
  • הנוכחות בשיעורים, בהנחיה ובסדנאות הינה חלק מחובות הקורס ומהווה תנאי לקבלת ציון.
  • לקראת שנת הלימודים יתקיים מפגש היכרות והתאמהתאריך מדויק יפורסם בהמשך.
  • לסטודנטים  שיצטיינו בקורס ובפעילות החברתית תינתן הזדמנות להרחיב את הפעילות החברתית לפעילות שנתית בהיקף של 80 שעות פעילות. הסטודנטים יקבלו מלגת עידוד מעורבות חברתית על סך 4,000 ₪.

במסגרת הקורס יתקיימו 10 שיעורים ו-3 מפגשי הנחיה וכן מפגש הכשרה לקראת היציאה לפעילות בבתי הספר שייערך בשבוע השני לסמסטר ביום שישי בבוקר.

 דרישות קדם:

הקורס פתוח לסטודנטיות וסטודנטים מכל הפקולטות החל מהשנה הראשונה ללימודי התואר הראשון. הפעילות דורשת יכולת עמידה מול קהל ועל הסטודנטים/יות להיות בעלי/ות אוריינטציה חברתית ואהבה לבני נוער.

מרכיבי הציון :

השתתפות פעילה בכיתה 10%

עשייה חברתית 40%

הגשת מטלה מסכמת 50%

הגשת המטלה עד לתאריך 11.2.2018


אוניברסיטת ת