חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  ילדים ובעלי חיים: סוגיות ערכיות, חברתיות וחינוכיות
  Children and Animals: Ethical, Social and Educational Issues                                         
1883-0604-01
סמ'  ב'1600-1800109כיתות דן-דודשיעור ד"ר קוגמן טל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

"לימודי בעלי חיים" (Animal Studies), הוא שדה מחקרי עכשווי המציג שאלות חדשות לגבי המקום שתופסים בעלי חיים בעולמם של ילדים ובני נוער. חוקרים בתחום בוחנים את דימויי בעלי החיים הנפוצים בתרבויות ובתקופות היסטוריות שונות, ועוסקים בהשפעתם על תפיסותיהם של ילדים כלפי בעלי חיים בבגרותם. עם התגבשותה של תרבות הילד המודרנית בתקופת המודרניות המוקדמת באירופה, הפכו בעלי חיים לאחד הסממנים המזוהים אתה. לצד זאת, השיח שהתפתח בה נתן ביטוי גם לעיסוק החדש ברגשות בעלי חיים ובזכויותיהם, כמו גם לדרישה לשנות את יחסם של בני האדם כלפיהם.

בחלק המעשי הסטודנטיות/ים משתתפים בפעילות מתוך הפעילויות המוצעות להם, לדוגמא:

  • הנחיית והובלת קבוצות תלמידים לפעילות אקטיבית למען בעלי חיים, בשיתוף בית הספר לטבע סביבה וחברה;
  • עריכת תכנית לימודית לשימוש מורים ומדריכים בבתי ספר, בשיתוף 'חי משק' – העמותה למען חיות משק;
  • ליווי בתי ספר באימוץ ופיתוח פעילויות להצלת המגוון הביולוגי בסביבתם, בשיתוף ארגון Time ארגון סביבתי בינלאומי לשימור כדור הארץ;
סילבוס מפורט


1883-0604-01 ילדים ובעלי חיים: סוגיות ערכיות, חברתיות וחינוכיות
Children and Animals: Ethical, Social and Educational Issues
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר קוגמן טל

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת