חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  פילנתרופיה ומעורבות אזרחית - בין ניאו ליברליזם לסולידריות חברתית
  Philanthropy and Civil Involvement: Neo-liberalism and Social solidarity                             
1883-0603-01
סמ'  א'1600-1800126עבודה סוציאליתשיעור ד"ר כהן-צמח ירון
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

פילנתרופיה – מניאו-ליברליזם לפעולה אזרחית

ד"ר ירון כהן צמח

אפרת שריר

תיאור הקורס

המערכת הכלכלית של ימינו דוחקת באדם לממש ללא הרף את האינטרס הפרטי שלו ומעודדת את המימוש העצמי שלו כאידאל חברתי. מתוך כך, היא מבטלת ערכים חברתיים ואזרחיים ונוטה להמיר אותם בשיקולי שוק של כדאיות ורווחיות. אולם אידיאלים אלו עומדים במתח למול העזרה ההדדית, התרומה וההתנדבות, המונעים מתוך רגשי סולידריות, אשר מבססים כל חברה בריאה.

בעידן הניאו-ליברלי, מתח זה בא לידי ביטוי בנושא המעורבות האזרחית בכלל ובעיקר דרך הפילנתרופיה, שהיא נתינה וולונטרית של משאבים, מתוך רצון עמוק וכנה להיטיב עם האחרים בחברה בישראל. אולם, אלו אינם פועלים בריק. ככל שהזירה הציבורית נעטפת על ידי ההיגיון של השוק, יותר ויותר גופים בחברה הופכים לתלויים בכספי נדבנות פרטית או עסקית. ולכך יש השפעה עמוקה על הפעילות של הגופים עצמם – על יכולתם לפעול בחופשיות ולקדם את יעדיהם. כלומר, ככל שהניאו-ליברליזם הופך לשיטה היחידה האפשרית לעיצוב החברה על ידי המדינה הפילנתרופיה, העשויה להיתפש כפעולה אזרחית, מהווה גם כלי פוליטי לעיצוב המרחב החברתי.

במסגרת החלק העיוני בקורס נעמוד על הבסיס הרעיוני-כלכלי המוביל לכך שהמדינה מצמצמת את התקצוב והפיקוח על השירותים החברתיים ולכך שההון מצטבר בידי שחקני שוק מעטים. עניין זה מעלה שאלות רבות: מה בעצם עושה הכסף הפרטי, שמחליף את התמיכה הממשלתית, לאותם גופים ציבורים? איך הפילנתרופיה משפיעה על האקט האזרחי של כל המעורבים בה – זה שתורם, זה שנתרם וזה שנלחם? ואולי בבסיס כל אלה עומדת שאלה מהותית יותר – מה זה בכלל להיות אזרח משפיע במדינה ניאו-ליברלית, והאם ובאיזה אופן הפילנתרופיה היא מימוש של מעורבות אזרחית, ברמת הפרט, תאגיד או של בעל הון?

במסגרת הקורס נלמד על התפתחות הכלכלה הישראלית בעשורים האחרונים, תוך בחינת היחסים בין המגזרים השונים. אנו נתייחס לשורשים של הגישות השונות לעולם הפילנתרופיה – בין אם זה עמדתו המכוננת של מילטון פרידמן או בין אלו הגישות שרואות בפילנתרופיה את השתלטות הכסף הפרטי על המרחב הציבורי, ונבחן את ההקשרים החברתיים ואת ערוצי ההשפעה על השיח הציבורי.

במסגרת הקורס הסטודנטים ישתלבו בפרויקטים ייעודיים במסגרת ארגונים ללא מטרות רווח המתבססים על תרומות לקידום מטרותיהם ויזכו להכיר מקרוב כיצד אופן המימון משקף את מטרות הארגון ומשפיע על אופן הפעולה שלו.

מערך שיעורים

במסגרת השיעורים ישולבו פגישות שיעסקו בפרויקטים

חלק א – שיעורים 4-1: בין כלכלה לפוליטיקה – על מקורות השיטה הכלכלית ואיך הפכנו לניאו-ליברלים

 • על הפרט, החברה והמדינה בראי הכלכלה
 • מחשבה כלכלית בימינו: בין ברטון-וודס למונט-פלרין: מה תפקידה של המדינה במערכת הכלכלית ובעיצוב החברה האזרחית
 • מה זה ניאו-ליברליזם ומה זה עושה לנו – הפרטה, הסחרה, השווקה

חלק ב שיעורים 9-5: תפיסות שונות של צדק חברתי כבסיס מוסרי לאידיאולוגיות כלכליות חברתיות שונות

 • על ההצדקות המוסריות השונות לפעולה – תועלתנות, חובות וזכויות, תיאוריות צדק

חלק ג – שיעורים 13-10: הפילנתרופיה כמעורבות אזרחית

 • פילנתרופיה למול תפיסת האדם במחשבה הכלכלית
 • על פילנתרופיה של עסקים
 • על המצב האזרחי והפילנתרופיה – הון והמון
 • הון-שלטון-עיתון למול המון-שלטון-עיתון
 • לוח זמנים טנטטיבי:

תאריך

 

29.10

תחילת קורס

5.11

מבוא לפילנתרופיה בארץ + הגדרת הפרוייקט  ציוות לזוגות

12.11

פניה לארגון וקביעת פגישת היכרות

19.11

מצגת של צוותי הסטודנטים בכיתה – הצגת הארגונים והפרוייקטים + דיון

26.11

מצגת של צוותי הסטודנטים בכיתה – הצגת הארגונים והפרוייקטים + דיון

3.12

 

10.12

הרצאת אורח (הנתרם)

17.12

 

24.12

 

31.12

הרצאת אורח (התורם)

7.1

 

14.1

קבוצה א' הגשה והצגת מצגת סיכום הפרויקט

מסקנות, קישור לאקדמיה והסתכלות קדימה + סיכום של אפרת

21.1

קבוצה ב' הגשה והצגת מצגת סיכום הפרויקט + מסקנות, קישור לאקדמיה והסתכלות קדימה +  סיכום של ירון

 

קריאה מומלצת:

 • ברקאי תמר, אחריות חברתית של עסקים: ניאוליברליזם בתרגום ציוני, תיאוריה וביקורת 33, סתיו 2008, עמ 71-45
 • דאהן יוסי, תיאוריות של צדק חברתי, האוניברסיטה הפתוחה, 2013
 • הארווי דייויד, קיצור תולדות הניאו-ליברליזם, תרגום – גיא הרלינג, מולד, 2015. עמודים:58-11, 119-91.
 • הייק פרידריך, הדרך לשיעבוד, תרגום – אהרון אמיר, שלם, 2013. עמודים: ז-כד (הקדמת אופיר העברי), 51-9, 141-95, 169-168.
 • שמיר הלל, מאפייני הפילנתרופיה בישראל במאה ה-21: מניעים וחסמים לנתינה, דילמות, אתגרים וכיווני פעולה לעתיד, סדרת מאמרים 51, יוני 2011.

 

 

 

 

 • Bishop, Matthew & Green, Michael. (2015). Philanthrocapitalism Rising. Society. 52:541

 

 • Eikenberry, A., & Mirabella, R. (2018). Extreme Philanthropy: Philanthrocapitalism, Effective Altruism, and the Discourse of Neoliberalism. PS: Political Science & Politics, 51(1), 43-47

 

 • Mitchell, Katharyne & Sparke, Matthew, The New Washington Consensus: Millennial Philanthropy and the Making of Global Market Subjects (with Matthew Sparke), Antipode, 48(3), 724-749, 2016

 

 • Siobhan Daly, Philanthropy as an Essentially Contested Concept, Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, Vol. 23, No. 3 (September 2012), pp. 535-557

 

 • Piketty Thomas, Capital in the twenty-first century, translated by Arthur Goldhammer, Cambridge Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2014.pp. 1-35, 569-577

 

Quinn Slobodian, Globalists : the end of empire and the birth of neoliberalism,

סילבוס מפורט


1883-0603-01 פילנתרופיה ומעורבות אזרחית - בין ניאו ליברליזם לסולידריות חברתית
Philanthropy and Civil Involvement: Neo-liberalism and Social solidarity
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר כהן-צמח ירון

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת