חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  ממחשבה כלכלית להשפעה חברתית
  Economic theory and Social influence  
1883-0603-01
סמ'  ב'1200-1400 שיעור ד"ר כהן-צמח ירון
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

קורס אקדמי משלב עשייה חברתית . במסגרת הקורס נסקור גישות שונות במחשבה הכלכלית אשר נוגעות ליחסים בין אזרחים-מדינה-כלכלה ונבחן כיצד רעיונות כגון חברה, אזרחות, מדינה וכלכלה משולבים אלו באלו וכיצד במסגרת כל תיאוריה כלכלית, הביטוי המעשי של רעיונות אלו שונה. 

לאור סקירה זו נוכל לבחון את האירועים הכלכליים-אזרחיים המשמעותיים שהתרחשו בישראל בשנים האחרונות - מאז שנות השמונים ועד למחאות חברתיות והמשברים החברתיים-כלכליים שאפיינו את העשור האחרון. בכיתה ננתח מקרי בוחן תוך התייחסות לשורשים לתיאוריות הקלאסיות של המחשבה הכלכלית, להקשרים החברתיים ולערוצי ההשפעה על השיח הציבורי.

במהלך הקורס, הסטודנטים יחשפו לתיאוריות הקלאסיות של המחשבה הכלכלית מקפיטליזם למרקסיזם וסוציאליזם, ועד לקפיטליזם המאוחר והתיאוריה הקיינסיאנית. במסגרת זאת, הם ילמדו כיצד התיאוריות והיישום שלהן מעצבים את השיח והמדיניות החברתית כלכלית בישראל ויבחנו ערוצי השפעה אפקטיביים לקידום מדיניות הנשענת על שדות אידאולוגיים מגוונים.

כחלק ממטלות הקורס, הסטודנטים יתבקשו לבחור נושא כלכלי-חברתי (כגון - שכר מינימום, דיור ציבורי או "בעיית הדיור", יוקר המחיה וכדומה) ולסקור אותו מזוויות שונות - זוויות תיאורטיות (כיצד התורות הכלכליות מתייחסות לנושא זה), מדיניות (מה מדיניות הממשלה בעניין) ומעשיות : כיצד הדבר בא לידי ביטוי ב"שטח" - אצל מי שמושפע מהמדיניות ואצל מי שמשפיע על ההחלטות,  וזאת תוך מפגש עם בעלי עניין הרלוונטיים לנושא.

כך שהסטודנטים יבחנו סוגיות חברתיות ואת המנגנונים שמעצבים את היומיום האזרחי בישראל, תוך כדי בחינת מוקדי ההשפעה החברתיים ובכלכליים, ויעמדו על אופן פעולתם ויצברו ידע לגבי הסוגיות החברתיות שאותן הם מקדמים.

מטלת הסיום תהיה נייר עמדה מקיף ורב ממדי בנושא אותו בחרו. 

מטרות הקורס:
הקורס יעניק לסטודנטים כלי ניתוח ביקורתיים וירחיב את ההבנה שלהם לגבי מאבקים חברתיים בישראל בהווה ובעתיד, המשתתפים בקורס יזהו את הערכים המובילים ואת הנחות המוצא, מהם קבוצות אינטרס משפיעות על מדיניות ועל המציאות החברתית כלכלית בישראל. כמו כן, הוא יפגיש אותם עם ערוץ השפעה חברתית המתבסס על ידע ומחקר.

מבנה הקורס:
במסגרת המפגשים הכיתתיים הזמן יתחלק בין לימוד תיאורטי של הסוגיות לבין עיבוד של הפרויקט המעשי וקישור שלו לחומר התיאורטי. סה"כ יתקיימו 10 מפגשים כיתתיים ו-3 מפגשי הנחיה במהלך הסמסטר ו-25  שעות של עבודה מעשית – בעבודת חקר של של התהליכים והגורמים שרלוונטים לנושא אותו בחרו. 

הרכב הציון:
השתתפות מלאה ופעילה בשיעורים 15%,
פעילות מעשית לקידום מטרות חברתיות 35%
מטלת סיכום 50%
. הגשת המטלה עד לתאריך 8.7.2018

סילבוס מפורט


1883-0603-01 ממחשבה כלכלית להשפעה חברתית
Economic theory and Social influence
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר כהן-צמח ירון

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

אוניברסיטת ת