חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"בים בעבר ובהווה
  Pride, Rejection, Change: LGBTQ Life in the Past and Present  
1883-0602-01
סמ'  א'1600-1800212 כיתות דן דודשיעור ד"ר נור עופר
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס עוסק בהבנת החיים הלהט"ביים כקבוצה מובחנת בהיבט היסטורי. קהילת הלהט"ב עשתה את דרכה ממחוזות פליליים של ביזוי ונידוי דתי וחברתי אל עבר זהות פוליטית מובחנת הזוכה להכרה מכבדת ולזכויות פוליטיות מעוגנות בחוק. התפתחות זו שינתה את אופי החיים הלהט"ביים לטוב ולרע. הקורס ינוע על הציר ההיסטורי בחברה המערבית לעבר הבנה אקטואלית של מצב הקהילה והכרות עם מאבקיה להכרה מכבדת ולשיוויון.

כמו כן, הקורס יכלול פעילות חברתית למען או בתוך הקהילה הגאה.

 

נושאי הקורס:

נעמוד על הבנת ההקשר ההיסטורי החברתי של זהויות להט"ביות בחברה בישראל, נבין סוגים שונים של להט"בופוביה, תוך התייחסות למקורותיהם וביטוייהם, נתייחס למושג "קהילה": נראות, מנהיגות, מרכז ופריפריה ונציג התייחסות ביקורתית לקהילת הלהט"ב ומעמד הביניים: הומונורמטיביות, הטרונורמטיביות, הומולאומיות, פינקוושינג.

 

מטרות הקורס:

הסטודנטים המשתתפים בקורס יעמיקו את ההיכרות עם מושגים המתארים את המצב החברתי של החיים הלהט"ביים ואת האתגרים החברתיים:  ארון, בושה וגאווה, נידוי, ביזוי, זכויות אדם ואזרח, קוויר, gay liberation, זהויות מיניות (ומקורן כקטגוריות רפואיות סקסולוגיות דכאניות), הטרונורמטיביות, הומונורמטיביות, פינקוושינג, הומולאומיות.

הסטודנטים יעמיקו את הבנת זכויותיהם ומחויבויותיהם בחברה בהווה. הם יתבוננו על ההיסטוריה ועל אירועים אקטואליים במבט ביקורתי, יחשפו לפעילויות לשינוי חברתי בתחום, וילמדו באופן חוויתי-התנסותי על הנעשה בארגונים גאים כיום

 

דרישות הקורס:

כחלק ממטלות הקורס הסטודנטים ישתלבו בארגון להט"בי קיים ויפעלו בו .

לסטודנטים בקורס תהיה האפשרות להתנסות במסלולים מוגדרים מראש, או יצירת מסלול ייחודי בתיאום ואישור מראש עם מנחה הקורס, מר ארז וינר.

 

סה"כ יתקיימו 10 מפגשים כיתתיים ו- 3 מפגשי הנחיה במהלך הסמסטר. המרכיב המעשי יהיה בהיקף של כ- 25 שעות ויחד עם הידע האקדמי, יהווה בסיס למטלת סיום הקורס.

 

הרכב הציון:

השתתפות מלאה ופעילה בשיעורים 15%

פעילות מעשית לקידום מטרות חברתיות 35%

הגשת מטלת מסכמת  50%

הגשת המטלה עד לתאריך 11.2.2018


אוניברסיטת ת