חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  האתגר הסביבתי של קיום האדם על כדור הארץ
  Environmental Challenges and Human Survival in a Draining Planet                                     
1883-0401-01
סמ'  ב'1600-1800101כיתות דן-דודשיעור פרופ אבלסון אביגדור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

האם יש דרך להמשיך לחיות טוב מבלי לפגוע בעתיד הדורות הבאים ורווחתם?

אם מעניין אותך לדעת, הקורס ייתן לך כלים להבין את התשובה (לפחות בחלקה)

האם לדעתך נוכל להמשיך עם אורח חיינו מבלי שילדינו ישלמו על כך מחיר?

אם לדעתך התשובה כן, מומלץ מאד שתצטרף לקורס.

המערכת הכלכלית-חברתית אשר רווחת כיום מביאה את מרבית המערכות הטבעיות (׳אקוסיסטמות׳) התומכות בקיום המין האנושי (באמצעות ייצור או הנגשה של חמצן, מים, מזון, תרופות ועוד) להתדרדרות עד הגעה למצב קריטי. עם למעלה מ 9 מיליארד בני-אדם הצפויים לחיות על פני כדור-הארץ לקראת 2050, האתגר של אספקת רמות הצריכה הנדרשות תוך מזעור הנזק לסביבה וניצול המשאבים עד כלייה, הינו אתגר מדעי-טכנולוגי, כלכלי, וחברתי עצום. כל תחום של הפעילות האנושית כיום חייב לשקלל את השפעתו הסביבתית ולחתור להיות חלק מהפתרון ולא חלק מהבעיה. הקורס נוגע בבעיות הסביבתיות המרכזיות אשר מסכנות את קיומו של המין האנושי על פני כדור הארץ, ומתווה כיוונים לפתרונות אפשריים.

הנושאים שיילמדו:

  • מהי סביבה? סביבות טבעיות – מערכות אקולוגיות (אקוסיסטמות)
  • על אקולוגיה ומדעי הסביבה
  • שירותי סביבה (שירותי אקוסיסטמות)
  • השפעות אדם על הסביבה והנזקים הנגרמים לאדם
  • פתרונות ואפיקי פתרון: הימנעות – אישוש – שיקום
  • פתרונות אקולוגיים- הנדסיים-ממשקיים
  • פיתוח יכולת קריאה ביקורתית והבחנה בין מידע מבוסס למידע בלתי אמין (בעידן ה- “Post-truth”)

מבנה הקורס ודרישות: הקורס הינו קורס המשלב למידה אקדמית לצד עשייה חברתית-חינוכית בבתי ספר, שמטרתה להגביר את המודעות בקרב בני נוער לצורך בשמירת הסביבה, וכן לשקף לתלמידים תמונת עתיד הכוללת לימודים אקדמיים.

סילבוס מפורט


1883-0401-01 האתגר הסביבתי של קיום האדם על כדור הארץ
Environmental Challenges and Human Survival in a Draining Planet
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | פרופ אבלסון אביגדור

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת