חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  המצפן הירוק - שיקולים סביבתיים בפיתוח מוצרים
  The Green Compass - Environmental Considerations                                                     
1883-0302-01
סמ'  ב'1400-1600211כיתות דן-דודשיעור ד"ר בלאס ורד
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

תיאור הקורס:

קורס זה יחשוף את הסטודנט/ית לתיאוריה העדכנית ולשיטות יישום פרקטי בתחום של הכנסת שיקולים סביבתיים ומדידת השפעות סביבתיות במערכות פיתוח, ייצור וצריכה שונות בנושאים הקשורים ביום יום המקצועי והאישי. במסגרת הקורס נדון בנושאים נבחרים המשפיעים על חיי כולנו ונבחן האם וכיצד ניתן להתחשב בנושאי סביבה ולהכניסם למערכת קבלת ההחלטות בתכנון.

הקורס הינו קורס משלב עשייה חברתית. הקורס יכלול שיעורים תיאורטיים ודוגמאות מהשטח, ובנוסף מרכיב פעילות מעשית, להבנת המורכבות בהטמעת השיקולים, ולטובת הגברת המודעות בחברה לשיקולים הסביבתיים.

החלק התאורטי: במהלך החלק התיאורטי של הקורס נלמד על הממדים השונים הקשורים בבעיות ואתגרים, בנושאים הקשורים באיכות סביבה כגון תחבורה, אנרגיה, מים, זיהום, שימוש במשאבי טבע, ייצור וצריכה, התחממות גלובלית, ושיטות מדידה כמותיות. נבחן את האתגרים הללו בראיית מחזור חיים, מפיתוח, עיצוב ותכנון דרך כריית חומרי גלם וייצור, ועד צריכה וסיום שימוש.

החלק המעשי: בחלק זה של הקורס הסטודנטים ייקחו חלק בפרויקטים מעשיים בהם יוטמעו הכלים התיאורטיים שנלמדו בכיתה. הפרויקטים יישמו עקרונות סביבתיים בפרויקטים עם ארגונים שונים בקמפוס או מחוצה לו.

מטרת הקורס: מטרת הקורס הינה לחשוף את הסטודנטים לחשיבה הלוקחת בחשבון עקרונות סביבתיים, בתהליך קבלת ההחלטות וביישום במגוון נושאים מקצועיים ואישיים בחיי היום יום.

מהלך השיעורים: במהלך הקורס יועברו הרצאות פרונטליות בנושאים שונים כולל הרצאות אורח, יוצגו מקרי בוחן רלוונטיים ויינתנו מטלות כיתתיות. כמו כן הסטודנטים יתבקשו ליישם את הפרקטיקות השונות בהתאם לפרויקט עליו הם עובדים.

 חובות הקורס:

  • השתתפות בהרצאות הקורס הינה חובה
  • קריאה מוקדמת של חומרי הקורס לפני כל הרצאה
  • השתתפות פעילה בעשייה החברתית בהיקף של 25 שעות
  • הצגת מצגת בכיתה בשיעור האחרון
  • הגשת מטלה סופית (במקום בחינה) עד ל-26.07.2020

 

מרכיבי הציון הסופי:

לסטודנטים מהפקולטה להנדסה

ומביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ

לסטודנטים שאינם מהפקולטה להנדסה

ומביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ

20% - מצגת סטטוס התקדמות (כולל קישור בין החלק התיאורטי לחלק המעשי של הקורס)

30% - מצגת סטטוס התקדמות (כולל קישור בין החלק התיאורטי לחלק המעשי של הקורס)

50% - מטלה סופית (ביצוע העבודה המעשית והכנת דו"ח מסכם ליישום כולל סקירת ספרות והסקת מסקנות, ההנחיות המדויקות יינתנו במהלך הקורס)

70% - מטלה סופית (ביצוע העבודה המעשית והכנת דו"ח מסכם ליישום כולל סקירת ספרות והסקת מסקנות, ההנחיות המדויקות יינתנו במהלך הקורס)

30% - מבחן סופי

 

 

סילבוס מפורט


1883-0302-01 המצפן הירוק - שיקולים סביבתיים בפיתוח מוצרים
The Green Compass - Environmental Considerations
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר בלאס ורד

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת